Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Engaging in green logistics: An eye on shippers, logistics service providers, and their interactions

Tid: Fr 2020-10-02 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinnelvägen 8/ https://kth-se.zoom.us/webinar/register/WN_8VtPaUrLSY-plWS_oGUoIQ, Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Amer Jazairy , Industriell ekonomi och organisation (Inst.), University of Gävle, Sweden

Opponent: Professor Maria Huge-Brodin, Linköping University

Handledare: Professor Lars Bengtsson, Industriell ekonomi och organisation (Inst.), University of Gävle, Sweden; Associate professor Robin von Haartman, University of Gävle, Sweden; Associate professor Andreas Feldmann, Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Exportera till kalender

Abstract

Logistik- och transportbranschen belastar miljön genom luftföroreningar, global uppvärmning och utarmning av resurser. I litteraturen inom logistik och supply chain management betonas de centrala aktörerna inom försörjningskedjan, logistikinköpares och logistikleverantörers, ansvar för detta, vilket gör det motiverat att belysa dessa aktörer i denna avhandling. Avhandlingens syfte är att undersöka dessa två aktörers engagemang i olika gröna logistiktillämpningar (GLPs) under logistikinköpsprocessen, samt att föreslå förbättringar för dessa tillämpningar genom att fokusera på aktörernas interaktioner. Avhandlingens syfte är att undersöka hur dessa två aktörer intresserar sig för olika gröna logistiklösningar (GLPs) under inköpsprocessen, samt att föreslå förbättringar för hur dessa lösningar hanteras genom att fokusera på aktörernas interaktion.

För att uppfylla avhandlingens syfte formulerades tre forskningsfrågor. Den första frågan jämför logistikinköpares och logistikleverantörers drivkrafter (institutionellt tryck) att implementera GLPs, i syfte att visa vad som formar logistiknätverket som helhet. Den andra frågan består av att förklara hur olika GLPs hanteras av dessa två aktörer under logistikinköpsprocessens fyra faser: offertförfrågan, förhandlingar, kontraktskrivande och genomförande. Den tredje frågan syftar till att bidra med förbättringsförslag för logistiksinköpares och logistiksleverantörers hantering av olika GLPs - genom att föreslå olika nivåer av interaktion (samarbete eller samverkan). En metodologisk trianguleringsmetod används för att besvara dessa frågor, genom fem artiklar som grundar sig på tre studier; en fallstudie (1 logistikinköpare och dess logistikleverantör), en multipel fallstudie (3 logistiskinköpare, 5 logistikleverantörer) och en enkät (169 logistikinköpare, 162 logistikleverantörer).

Resultaten visar en brist på direkt regulatoriskt, marknadsmässigt och konkurrensmässigt tryck för logistikinköpare att köpa GLPs. När det gäller logistikleverantörer och GLPs, finns det ett effektivt tryck från marknaden samt ökande tryck från konkurrensen, medan det regulatoriska trycket är reellt men otillräckligt. Resultaten visar även tre mönster gällande skillnader mellan inköpares respektive leverantörers  intresse för olika GLPs under logistikinköpsprocessen: (i) stadiga och breda, (ii) stadiga och smala samt (iii) ökande skillnader. Förklaringar baserade på varje GLPs egenskaper presenteras, därefter ges förslag för att förbättra aktörernas hantering av GLPs under inköpsprocessen. Dessa förslag baseras på de observerade mönstren samt graden av interaktion (samarbete eller samverkan) som krävs mellan aktörerna.

Denna avhandling bidrar till ökad kunskap om grön logistik genom att systematiskt tydliggöra skillnader mellan aktörer, inköpsprocessens faser och GLPs. Avhandlingen utvecklar den aktuella beskrivande (och generella) analysnivån av logistikaktörernas hantering av den gröna inköpsprocessen genom att: (i) förklara varför hanteringen sker på detta sätt och (ii) föreslå rekommendationer som kan leda till förbättringar. Avhandlingen kan hjälpa chefer inom logistik och inköp att anpassa sina inköps-/marknadsföringsstrategier under logistikinköpsprocessen för varje GLP.  Den kan också hjälpa politiska beslutsfattare att utforma lämpliga regler för både inköpare och leverantörer av logistiktjänster, med syfte att bidra till ett grönare logistiknätverk.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-280683