Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Life cycle assessment of electric vehicle batteries and new technologies

Tid: Fr 2021-06-04 kl 09.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/69836954322, Stockholm (English)

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Mats Zackrisson , Hållbar produktionsutveckling (ML)

Opponent: Anders Nordelöf, Chalmers

Handledare: Magnus Wiktorsson, Hållbar produktionsutveckling (ML); Martin Kurdve, Rise IVF; Christina Jönsson, Rise IVF

Exportera till kalender

Abstract

Elektrifiering av fordon har i årtionden undersökts som en möjlig lösning på klimatproblemet. Idag, 2021, är frågan inte längre om elektrifiering av fordonsflottor borde ske utan snarare hur det kan uppnås med så liten miljöpåverkan som möjligt. Syftet med denna avhandling är därför att underlätta användningen av livscykelanalys (LCA) för utvärdering och förbättring av miljöprestanda för elektriska drivbatterier. Bristen på LCA-data för flera batterikemier samt några därtill hörande LCA-metodologiska svårigheter identifierades som viktiga forskningsgap. Det bredare syftet med denna avhandling är att bidra till hållbar industriell och samhällelig förändring som involverar ny teknik. Denna avhandling undersöker tre forskningsfrågor relaterade till LCA i introduktion av ny teknik: (1) LCA-data om nuvarande och framtida kemier för litiumbatterier. (2) LCA-metodologiska problem med nuvarande och framtida kemier för litiumbatterier. (3) Hur man använder LCA i produkt- och produktionsutveckling för att främja införandet av hållbar konsumtion och produktion av ny teknik i allmänhet. Resultaten betonar t.ex. att alltid inkludera användningsfasen i LCA[1]studier av drivlinebatterier och att förbättra batteriets energitäthet, men inte så att det försämrar batteriets interna effektivitet. Dessutom pekar den på att använda två mått för abiotisk resursutarmning för att spegla knappa material på kort sikt och på lång sikt. Det rekommenderas även att beräkna resultaten för alla relevanta funktionella enheter, eftersom det underlättar jämförelser och reflektion, att välja miljöeffektkategorier för drivlinebatterier från en rankinglista, samt att använda kemisk riskbedömning ur ett livscykelperspektiv för att komplettera och utveckla LCA-metoderna för toxicitet. I viss utsträckning är ovanstående rekommendationer tillämpliga för utvecklingen av all ny teknik. En allmän rekommendation för all teknikutveckling som strävar efter att inkludera LCA är att använda screening LCA, kemisk riskbedömning och idégenerering i tidiga faser för att hjälpa till att bygga engagemang, kompetens och data för en fullständig LCA i senare faser.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-294137