Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ordinarie Samverkansmöte ITM (SSG)

Här tar vi upp frågor som handlar om verksamheten och dess utveckling, arbetsmiljö i vid bemärkelse samt jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor.

Tid: On 2021-09-22 kl 13.00 - 14.30

Plats: Zoom

Medverkande: Gabriella Brajkovic

Kontakt:

Exportera till kalender

Personalärenden behandlas inte på detta möte, utan på de så kallade Extra samverkansmötena. 

Samverkan är grunden i KTH:s utvecklingsarbete såväl i vardagliga frågor som för långsiktiga mål. Syftet är att skapa förutsättningar för ett arbetsklimat som kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, ömsesidig respekt, öppenhet, delaktighet, framförhållning och effektivitet.

Frågor som handlar om verksamheten och dess utveckling på skolnivå, personalärenden, arbetsmiljön i vid bemärkelse, jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor tas upp på skolans ordinarie SSG. Där diskuteras strategiska frågor, såsom fokusområden till APT utifrån årshjulet. Även förändringar i verksamheten och eventuella konsekvenser diskuteras. Ofta bjuds representanter från verksamheten in för att beskriva en situation som behöver samverkas.

På mötet som kallas Extra SSG behandlas personalärenden såsom anställningsärenden, konsultinköp, rekryteringstillstånd och eventuella incidenter i arbetsmiljön.

Skolsamverkansgruppen utgörs av representanter från arbetsgivaren, arbetstagarorganisationer och huvudskyddsombud och leds av skolchef Pär Jönsson.