Till innehåll på sidan

Performance Evaluation of machine tools

A methodology for loaded testing of machine tools

Tid: Fr 2023-12-15 kl 10.00

Plats: M311 , Brinellvaegen 68

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61746892107

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Theodoros Laspas , Industriell produktion, Produktionsutveckling, Manufacturing and Metrology Systems

Opponent: Professor Atsushi Matsubara, Kyoto Univsersity

Handledare: Andreas Archenti, Maskin- och processteknologi, Design and Management of Manufacturing Systems, DMMS, Produktionsutveckling; Amir Rashid, Produktionsutveckling

Exportera till kalender

Abstract

Verktygsmaskiner utgör grundelementen i tillverkning. Utvärdering av deras prestanda och tillförlitlighet är nödvändig för att säkerställa produktkvaliteten. En nyckel för att förbättra deras prestanda är att förstå hur fysiska egenskaper hos systemet, som styvhet, påverkar den operativa noggrannheten och hur den förändras under drift. Därför är mätning av de fysiska kvantiteternas beteende avgörande för att förstå och kvantifiera detta.

En metodologi presenteras för mätning och identifiering av verktygsmaskiners kvasistatiska styvhet under belastade kinematiska förhållanden. Med målet att fånga och förstå verktygsmaskiners styvhet så nära den verkliga driften som möjligt, fokuserar metoden på utvärdering under driftsliknande förhållanden. Ett holistiskt perspektiv antas, där kvasistatisk styvhet mäts inuti maskinens arbetsområde, vid TCP (verktygscentrumpunkt). Olika delar av metodikstegen presenteras teoretiskt och exemplifieras med mätnings exempel från publicerade artiklar.

Två mätinstrument presenteras som kompletterar metodiken och möjliggör mätning av kvasistatisk styvhet hos linjära och roterande axlar, vilket ger möjlighet att mäta verktygsmaskiner med tre och fem axlar. Målet med denna avhandling är således tvåfaldigt. För det första att utvidga domänkunskapen och förståelsen inom provning av verktygsmaskiner och eventuellt bidra till vidareutvecklingen av belastad provning av verktygsmaskiner för prestanda utvärdering.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-339785