Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Thermomechanical Processing of Nickel-Base Alloy 825

Tid: Må 2021-06-14 kl 10.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/68764816247, Sockholm (English)

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Munir Al-Saadi , Materialvetenskap

Opponent: Professor Göran Engberg, Dalarna University

Handledare: Professor Pär Jönsson, Processer; Assistant Professor Christopher Hulme-Smith, Processer

Exportera till kalender

Abstract

denna avhandling studerades effekten av deformationsgrad pådynamisk rekristallisation av gjuten Alloy 825 genomexperiment i Gleeble-3800 termomekanisk simulator. Måletmed arbetet är att använda ljusmikroskop och EBSD för attstudera dynamisk rekristallisation i A 825 och dess effekt påmikrostrukturen. Dynamisk rekristallisation är inte betydande,men istället har en substruktur formats med lågvinkligakorngränser.Baserat på dessa resultat, studerades effekten av småmagnesiumtillsatser på de mekaniska egenskaperna av gjutenstruktur med fokus på huruvida dynamisk rekristallisation skereller inte. Resultaten visar att dynamisk rekristallisation varvanligare under alla testförhållanden i prover innehållandemagnesium, men inte i något fall av konventionell A 825.Legering med magnesium ledde emellertid inte till enförbättring av de mekaniska egenskaperna. Av denna anledningdrog man slutsatsen att en varmbearbetningskarta för smittkonventionell (magnesiumfri) A 825 krävdes för att identifieraoptimala processparametrar och uppnå dynamiskrekristallisation.Deformationen av gjuten A 825 undersöktes med hjälp av endynamisk materialmodell och data från kompressionsprover.Resultaten visar att den maximala effektöverföringen är över 35%. Den högsta verkningsgraden är vid ett temperaturintervall av1100 ℃ - 1250 ℃ och en töjningshastighet på 0.01 ≤  töjningshastighet / s ≤0.1 . De optimala varmbearbetningsparametrarna för goddeformationshärdning erhålls i temperaturområdet mellan 950℃ och 1100 °C med en töjningshastighet av 0.3 ≤  töjningshastighet/ s ≤ 10.0.Vidare undersöktes effekten av reduktionsgrad pårekristallisation och mikrostrukturutveckling vid smide inomtemperaturområde 950° C och 1200° C. Den maximala sträckochbrottgränsen erhölls efter smide till sann töjning av 0,9. Sträckgränsen var 413 MPa och brottgränsen 622 MPa, med enbrottförlängning på 40 %. Emellertid levereras materialet ofta isläckglödgat tillstånd. Därför undersöktes effekten av smidemed olika reduktionsgrad följt av mjukglödgning därhärdningsmekanismer och mekaniska egenskaper vidrumstemperatur undersöktes. Detta genomfördes för attbedöma lämpligheten av nuvarande industriell praxis.Resultaten visade att majoriteten av hårdnade tillskrevs småkorn, dislokationstäthet som uppstod på grund av den storasmides-deformationen och härdning genom fast lösning.Resultaten av beräkningarna överensstämmer medexperimentella data med mindre än 1 % skillnad. Resultaten kani framtiden användas av andra forskare och i industrin föroptimering av mekaniska egenskaperna för A 825 och liknadelegeringar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-295594