Till innehåll på sidan

Inventering av jämställdhetsproblem på SCI-skolan

Som en del i Jämställdhetsintegrering av KTH (JIKTH) beslutade ledningsgruppen för SCI-skolan 2019 att genomföra en kartläggning av problemområden inom organisationen ur ett medarbetarperspektiv med fokus på genus.

Det som syftats till att kartlägga är jämställdhet, mångfald och problem relaterade till lika villkor. Avsikten har också varit att dokumentera det som framkommit under kartläggningen för att materialet ska kunna vara till nytta i arbetet med att åtgärda eventuella problem. I arbetet med kartläggningen har man genomfört kvalitativa intervjuer med både kvinnor och män vid SCI-skolan med öppna frågor om arbetsmiljö, karriärmöjligheter och JIKTH.

Rapporten hittar du här (pdf 549 kB)