Till innehåll på sidan

Extern miljörevision 2020

Årets externa miljörevision genomfördes 21 april av externa revisorer från Qvalify.

Revisionen syftar till att säkerställa att KTHs miljöledningssystem underhålls, uppdateras och är effektivt. Vid årets miljörevision noterades inga avvikelser.

Skolans presentationer och revisionsrapporten:

Revisionsrapport qvalify 2020-04-20 (pdf 252 kB)

Skolans presentation - Extern miljörevision (pptx 8,8 MB)

Fysik presentation (pptx 8,0 MB)

Teknisk mekanik presentation - Extern miljörevision (pdf 4,2 MB)