Evenemang

Kontaktlista över administratörer som ger stöd i samband med evenemang på SCI-skolan

Till kontaktlistan över administratör som arbetar med evenemang

Central Information om hur man arrangerar ett evenemang

Till KTH:s centrala sida om hur man arrangerar en konferens

Boka lokal

Till listan över lokaler

Catering

Läs mer på KTH:s hemsida om vilka cateringföretag du kan anlita

Representationsregler på KTH

På KTH:s centrala sidor finns information om vad som gäller för KTH-anställda kring intern och extern representation, julgåva/vanlig gåva, julbord/vanligt restaurangbesök, dricks, kostförmån mm.

Läs mer om KTH:s regler kring representation

Lista över personaladministratörer som tar emot kostförmånsblanketten

Blommor och blombud

Läs mer om vem du ska köpa ifrån