Till innehåll på sidan

Kontakt

Upphandlings- och inköpsansvarig på SCI-skolan

Handlägger direktupphandlingar mellan 100.000-700.000 SEK

Administrerar anmälningar till skolans upphandlingsplan överstigande 700.000 SEK som handläggs hos centrala upphandlingsgruppen

Sakkunnig inom upphandling- och inköpsfrågor på SCI

Kontakta ditt lokala stöd vid frågor om direktupphandlingar och inköp mellan 1 - 99.999 SEK

Fysik

Matematik

Teknisk mekanik

Tillämpad fysik