Till innehåll på sidan

Inköp och upphandling

Så gör du ett inköp

Om du skall köpa en vara eller en tjänst, skall du följa denna arbetsordning (i nummerordning):

1. Du skall använda varor och tjänster som är upphandlade via KTH:s ramavtal, börja med att titta i WISUM  och avtalsdatabasen . Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 2.
 

2. Om det du söker inte finns på KTH:s avtal skall du kontrollera om varan/tjänsten finns på de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se .
 

3. Om det du söker inte finns på något avtal så måste du göra en upphandling. Det finns två typer av upphandlingar, direktupphandling och upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen på 700.000 SEK, det vi i dagligt tal kallar upphandling.

Mer information om inköp och upphandling på kth.se

Inköp av catering och fruktkorgar

Ditt lokala verksamhetsstöd hjälper till med inköp av catering.

Läs mer om catering och hitta rätt kontakt här 

Fakturaadress

När du gör ett inköp och ska faktureras, ska fakturan skickas till:

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Det är viktigt att använda ditt KTH-id som referens i fakturan, t ex DITTID KTHSCI