Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strategiska rådet vid rekrytering

För anställningsärenden som ska behandlas i skolans strategiska råd gäller förutsättningarna nedan.

Handlingar till sammanträde i Strategiska rådet skickas normalt ut till rådets medlemmar åtta dagar före sammanträdet. Handlingar som rör anställningsärenden (anställningsprofiler, motiveringsbrev och eventuella andra handlingar) ska skickas av prefekt och vara skolchef och vice skolchef tillhanda senast elva dagar före sammanträdet.

Kontakta skolchef samt vice skolchef:
skolchef@sci.kth.se

Exempel på anställningsprofiler kan du hitta i anställningsutskottets protokoll eller Skolrådets protokoll.

Regler vid anställning, bl a KTHs anställningsordning