Till innehåll på sidan

Rekrytering

Våra anställda är vår största tillgång och för att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola, krävs att vår rekrytering är strategisk och strukturerad.

Som statlig myndighet är vi skyldiga att annonsera ut alla lediga tjänster vid skolan. I och med utlysningskravet är det fördelaktigt om rekryteringen planeras i god tid innan önskat startdatum.

All rekrytering skall ske med fokus på jämställdhet och mångfald där KTHs värdegrund ska beaktas i samtliga delar av rekryteringsprocessen.

För mer information om rekryteringsprocessen, olika tjänster och annonsmallar, se KTH:s centrala sidor för  Rekrytering

Rekrytering av doktorander:

KTH har varje år 9 st gemensamma tillfällen för utlysning av doktorandtjänster, sk ”samannonsering” och följande deadlines gäller för år 2022:

Material senast till HR Publicering av annons

28 februari (centralt stopp 4 mars)

10 mars
25 mars (centralt stopp 1 april) 7 april
29 april (centralt stopp 6 maj) 12 maj
25 maj (centralt stopp 3 juni) 9 juni
26 augusti (centralt stopp 2 september) 8 september
23 september (centralt stopp 30 september) 6 oktober
28 oktober (centralt stopp 4 november) 10 november
18 november (centralt stopp 25 november) 1 december

Rekrytering Postdoktor

Informationen på dessa sidor guidar dig genom rekryteringsprocessen av en postdoktoranställning och underlättar och bidrar till att kvalitetssäkra och effektivisera processen.

​​​​​​​Läs mer på KTH:s centrala sidor

Rekryteringsstöd:

För frågor och kvalificerat stöd genom hela rekryteringsprocessen, vänligen kontakta din lokala HR-administratör

För frågor och stöd vid lärarrekryteringar (adjunkt, biträdande lektor, lektor och professor) vänligen kontakta Henny Sjödin; hennysj@kth.se .