Till innehåll på sidan

Rekrytering

Samannonsering av doktorandplatser

Annonsering av alla lediga studieplatser på forskarnivå sker genom KTH:s gemensamma plattform nio gånger per år.
Datum för annonsering .

OBS Deadline för att lämna in underlag för doktorandannonsering till SCI skolan ( hr@sci.se ) är fredagen veckan innan KTH centralt ska ha de.

Rutin vid rekrytering

 1. Kontakta din personaladministratör  för att få tillgång till annonsmallar.
   
 2. Färdig annons skickas till HR@sci.kth.se  med cc till din personaladministratör och . Rekryterande chef får tillgång till rekryteringssystemet när annonsen är inlagd.
   
 3. Ansökningarna kommer in till rekryteringssystemet. Rekryterande chef går igenom alla ansökningar.
   
 4. Rekryterande chef meddelar vem som ska anställas till HR@sci.kth.se  och din HR administratör. Meddelande skickas till övriga sökande från systemet.
   
 5. Rekryterande chef påbörjar "Ansökan om antagning till forskarutbildning". OBSERVERA att personen kan inte anställas som doktorand förrän han/hon har blivit antagen till forskarstudier.

Postdoktor

Annonsering för postdoktor kan göras när som helst under året. Rutinen ser i stort sett likadan ut som för doktorander i övrigt men prefekt ska skriftligen meddela din personaladministratör   att annonseringen är godkänd innan publicering görs.

Om ett stipendium ska inrättas ska ansökan om att få inrätta stipendium först göras till skolchef som skriver beslut om att stipendium får inrättas. Hanteringen av stipendieutlysning görs av din personaladministratör.

Teknisk personal (t.ex. forskningsingenjör och forskare)

För att anställa teknisk personal behöver man ett rekryteringstillstånd. Blanketten Ansökan om rekryteringstillstånd fylls i (texten i fälten "beskrivning av arbetsuppgifterna", "kompetenskrav" och "övriga önskvärda kvalifikationer" ska stämma överens med texten i annonsen) och ska skrivas under av prefekt och avdelningschef innan det lämnas till din personaladministratör. Fältet för skolchef kan lämnas blankt. Ärendet ska tas upp i skolans samverkansgrupp för att sedan skickas vidare till personalavdelningen för beslut. Annonsering kan ske när man fått rekryteringstillståndet beviljat.

Lärare

Förfarandet vid anställning av biträdande lektor och forskarassistent sker både på skolan och universitetsförvaltningen (UF). Detta beskrivs i KTH regelverk .

Vid anställning av lektor och professor sköts rekryteringen vid UF.

Till KTHs centrala sidor om lärartillsättningar

Guide för personaladministratörer

Annonsering på webb

Om man vill publicera annonsen på t ex en institutionswebb så får detta endast ske genom att man länkar till den officiella annonsen på KTH:s centrala webb. Det är inte tillåtet att skriva en egen rekryteringsannons.