Till innehåll på sidan

Skolkansli SCI

På Skolkansliet finns den skolövergripande administrationen samlad.

På skolnivån administreras det centrala ekonomiarbetet (EKO), det centrala personaladministrationsarbetet (HR), forskarutbildningen och infrastruktur. Infrastrukturområdet omfattar många områden varför detta är uppdelat på flera medarbetare. Huvudsakligen definieras följande områden till infrastrukturen: Upphandling/inköp, IT-säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd, information och webb samt huvudregistratur.

Även den elektroniska fakturahantering är placerad på skolkansliet. 

De funktionsansvariga har dessutom ett särskilt ansvar för att skolans rutiner och handläggning inom området är ändamålsenlig, enhetlig och följer regelverket samt andra styrdokument inom området.

Arbetet på Skolkansliet leds av skolans administrativa chef.

Det är vi som arbetar på Skolkansliet

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Liedes Seija ekonomiansvarig +46 8 790 76 15
Chalmain Kristina Utbildningsadministratör +46 8 790 80 50
Grahn Annette Ledningsstöd +46 8 790 84 14