Fysikadministrationen SCI

Fysikadministrationen servar i huvudsak institutionerna Fysik och Tillämpad fysik samt centrumbildningarna SKC och KTH Rymdcenter.

Besök- och postadress:
AlbaNova Universitetscentrum
Fysikadministrationen
Roslagstullsbacken 21 (plan 5)
106 91 Stockholm

Funktionsadresser

Nina Karlstedt
Valeria Lingran
Lucy Zhou och Ann-Sofie Westberg
Projektredovisning EU Anna-Karin Ljung
Ann Malmqvist
Susanna Elfving Blomster, Karl Henning (Henny Sjödin F-ledig)
Åsa Hansson

Åsa Hansson

Carina Ankarloo
Sefora Deb

Madeleine Sidoli

Ingeborg Eriksson

Det är vi som arbetar på Fysikadministrationen