Matematikadministration SCI

Matematikadministrationen sköter administrationen åt institutionen Matematik. Gruppchefen ansvarar för och leder arbetet. Följande funktioner arbetar på matematikadmin: personaladministration, forskarutbildningsadministration, grundutbildningsadministration, controller/redovisning, institutionssekreterare, vaktmästare.