Till innehåll på sidan

Matematikadministration SCI

Matematikadministrationen sköter administrationen åt institutionen Matematik. Gruppchefen ansvarar för och leder arbetet. Följande funktioner arbetar på matematikadmin: personaladministration, forskarutbildningsadministration, grundutbildningsadministration, controller/redovisning, institutionssekreterare, vaktmästare.

Det är vi som arbetar på matematikdministrationen 

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Karlsson Linda UTBILDNINGSHANDLÄGGARE +46 8 790 75 26
Lundin Simon Gruppchef/HR-ansvarig +46 8 790 63 29
Harrison Edgren Sofia utbildningsadministratör +46 8 790 62 97
Ek Cecilia HR-HANDLÄGGARE
Maxwell Diana EKONOM +46 8 790 72 13
Öhman Ann-Britt INSTITUTIONSADMINISTRATÖR +46 8 790 66 38
Järfvas-Kronqvist Jessica UTBILDNINGSADMINISTRATOR +46 8 790 61 42
Kosic Tommy vaktmästare +46 8 790 71 31
Norrmarker Marie HR administratör +46 8 790 84 86