Till innehåll på sidan

Tekmekadmin SCI

Tekmekadmin sköter administrationen åt institutionerna Hållfasthetslära, Farkost och flyg, Mekanik. Gruppchefen ansvarar för och leder arbetet. Följande funktioner arbetar på Tekmekadmin: personaladministration, forskarutbildningsadministration, grundutbildningsadministration, controller/redovisning, institutionssekreterare, vaktmästare.

Det är vi som arbetar på Tekmekadmin  

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Karlsson Linda UTBILDNINGSADMINISTRATÖR +46 8 790 75 26
Wallin Viviana INSTITUTIONSADMINISTRATÖR +46 8 790 75 36
Nordqvist Angelica HR ADMINISTRATÖR +46 8 790 64 32
Sadri Samira UTBILDNINGSADMINISTRATÖR +46 8 790 91 98
Edstam Erik GRUPPCHEF +46 8 790 84 92
Hallengren Nilsson Kristina Ekonom
Johansson Annamaria Ekonom +46 8 790 75 06
Lundqvist Charlott HR-ADMINISTRATÖR
Skult Jesper UTBILDNINGSADMINISTRATÖR +46 8 790 70 70
Lundmark Berg Eva HR ADMINISTRATÖR +46 8 790 86 44
Hornk Heide EKONOM +46 8 790 71 28
Chalmain Kristina Utbildningsadministratör +46 8 790 80 50
Heijkenskjöld Ann HR-ADMINISTRATÖR