Till innehåll på sidan

Tekmekadmin SCI

Tekmekadmin sköter administrationen åt institutionen Teknisk mekanik (tidigare Hållfasthetslära, Farkost och flyg, Mekanik). Gruppchefen ansvarar för och leder arbetet. Följande funktioner arbetar på Tekmekadmin: personaladministration, forskarutbildningsadministration, grundutbildningsadministration, controller/redovisning, institutionssekreterare, vaktmästare.

Det är vi som arbetar på Tekmekadmin  

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Persson Mörk Malin HANDLÄGGARE
Morberg Siri HR-ADMINISTRATÖR
Runquist Maria HANDLÄGGARE +46 8 790 71 98
Sadri Samira UTBILDNINGSHANDLÄGGARE +46 8 790 91 98
Hallengren Nilsson Kristina Ekonom +46 8 790 71 66
Valkovich Viktoria EKONOM +46 8 790 71 07
Lundqvist Charlott HR-ADMINISTRATÖR +46 8 790 71 86
Wikström Sebastian INSTITUTIONSADMINISTRATÖR +46 8 790 75 02
Skult Jesper UTBILDNINGSADMINISTRATÖR +46 8 790 70 70
Lundmark Berg Eva INSTITUTIONSADMINISTRATÖR +46 8 790 86 44
Hornk Heide EKONOM +46 8 790 71 28
Bergman Erica GRUPPCHEF +46 8 790 71 04
Molander Fredrike HR-ADMINISTRATÖR
Heijkenskjöld Ann HR-ADMINISTRATÖR +46 8 790 71 14