KTH:s fakultetsråd

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Länk till KTH:s centrala sidor om Arbetsordning för fakultetsrådet och dess utskott