Till innehåll på sidan

Ledningsråd

SCI-skolans ledningsråd består av Skolchef, vice skolchefer, prefekter och proprefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, vice grundutbildningsansvarig, vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, vice forskarutbildningsansvarig, vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsrådet behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor.

Läs minnesanteckningar

Skolchef

 1:a vice skolchef och fakultetsförnyelseansvarig

 Vice skolchef

 Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

Vice grundutbildningsansvarig 

 Vice forskarutbildningsansvarig

 Prefekt och proprefekt Fysik

Prefekt och proprefekt Matematik

Prefekt och proprefekt Teknisk mekanik

 Prefekt och proprefekt Tillämpad fysik

Representanter från SCI Skolkollegium

Administrativ chef 

Ekonomi- och redovisningsansvarig 

HR-ansvarig

Studentrepresentanter