Till innehåll på sidan

Utrymningslarm, instruktioner

När utrymningslarmet tjuter

 • Lämna byggnaden och bege sig till återsamlingsplatsen.
   
 • Först när information ges om ”faran över” kan man återgå till sin arbetsplats.
   
 • Information om ”faran över” ges av skolans brandskyddsansvarig eller utrymningsledare.
   
 • Brandskyddsansvarig bär vid utrymning orange och gul väst. Utrymningsledare bär orange väst.

   
KTH:s larmnummer 7700 eller +46 (0)8 790 7700
Sveriges larmnummer 112
Innehållsansvarig:Erik Edstam
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2017-11-16