Till innehåll på sidan

Skolchefsbeslut

Om du inte hittar det du söker här kan du kontakta registrator@sci.kth.se  som kan söka direkt i diariet.

2020

S-2020-0137 2.2 Utredning av lokalbehov och inrättande av lokalförsörjningsplaner (pdf 143 kB)

S-2020-0089 Förordnande av vice skolchefer vid SCI-skolan (pdf 157 kB)

S-2020-0019 Tf prefekt Fysik (1).pdf (pdf 121 kB)

S-2020-0019 Tillförordnad prefekt vid inst för Fysik.pdf (pdf 115 kB)

S-2020-0066 Beredningsgrupp GG KTH (1).pdf (pdf 121 kB)

S-2020-0154 Underlag Process för tillsättning av Prefekter vid SCI-skolan 2020.pdf (pdf 527 kB)

S-2020-0184 Process för tillsättning av prefekter.pdf (pdf 97 kB)

S-2020-0205 Valresultat skolkollegium SCI (1).pdf (pdf 309 kB)

S-2020-0250 Nomineringskommitte Fysik (1).pdf (pdf 163 kB)

S-2020-0730 Arbetsordning och organisation vid Skolan för teknikvetenskap v. 2.1Cu (1).pdf (pdf 465 kB)

S-2020-0869 Beslut Prefekt Fysik.pdf (pdf 289 kB)

S-2020-0936 Beslut om proprefekt vid institutionen för Fysik (2).pdf (pdf 239 kB)

S-2020-1210 Tekmek stöd (1).pdf (pdf 148 kB)

S-2020-1566 Beslut om förlängt förordnande av vice skolchef med särskilt ansvar för forskarutbildning - signed.pdf (pdf 197 kB)

S-2020-1595 Förlängning strategiskt råd - signed (2).pdf (pdf 215 kB)

S-2020-1766 - Beslut rörande vice avdelningschefer för Tillämpad fysik - signerat (1).pdf (pdf 224 kB)

2019

S-2019-0118_beslut ny avdelningschef Material- och nanofysik Tillämpad fysik.pdf (pdf 18 kB)

S-2019-0315 Röstlängd val till Fakultetsrådet.pdf (pdf 516 kB)

S-2019-0399_obrukade medel inom gru_SHO_57454 Fysik.pdf (pdf 19 kB)

S-2019-0723 Beslut miljöstöd.pdf (pdf 50 kB)

S-2019-0755_beslut GRU-kontering sammanslagning Fysik och Teoretisk fysik.pdf (pdf 17 kB)

S-2019-0804_beslut doktorandrepresentant ledningsgrupp o programråd fofu Fysik.pdf (pdf 24 kB)

S-2019-1022_beslut rutin fakultetsförnyelse vid pensionsavgång Fysik.pdf (pdf 85 kB)

S-2019-1351_beslut projektorganisation flytt MNF från Kista till Albano Tillämpad fysik.pdf (pdf 31 kB)

S-2019-1497 Beslut ang sabbatsperiod.pdf (pdf 52 kB)

S-2019-1872 Utseende av prefekt vid Matematik.pdf (pdf 76 kB)

S-2019-2014_beslut avdelningschefer Tillämpad fysik.pdf (pdf 31 kB)

S-2019-1484 SCI-skolans rutin för studentinflytande (pdf 735 kB)

S-2019-1088_Ny institution for Teknisk Mekanik.pdf (pdf 61 kB)

S-2019-1091_Prefekt for Teknisk Mekanik.pdf (pdf 72 kB)

S-2019-1090_Delegation av beslutsratt for tilltradande prefekt.pdf (pdf 60 kB)

S-2019-1089_Förlängning_proprefekt_prefekt_Mekanik.pdf (pdf 77 kB)

S-2019-0869_beslut_proprefekter_Tillämpad.pdf (pdf 122 kB)

S-2019-0538_Tillförordnad prefekt_proprefekt.pdf (pdf 211 kB)

S-2019-0196 Ny prefekt gemensamma institutionen.pdf (pdf 323 kB)

2018

S-2018-0209 Förlängt_förordnande_GA.pdf (pdf 350 kB)

S-2018-1607_beslut sakattest Svenskt Kärntekniskt Centrum SKC.pdf (pdf 1,2 MB)

S-2018-1800 Förlängning_förordnande_Vice_GA.pdf (pdf 229 kB)

s-2018-1769_prefekt_proprefekt_Mekanik.pdf (pdf 203 kB)

S-2018-0435_Ny prefekt proprefekt Mekanik.pdf (pdf 229 kB)

S-2018-0425_Mekanikområdet.pdf (pdf 184 kB)

2017

S-2017-0513 Förlängning mandatperiod SCI strategiskt råd.pdf (pdf 1,2 MB)

S-2017-0688 Miljöombud SCI.pdf (pdf 1,1 MB)

S-2017-1957 Flytt av verksamhet inom SCI.pdf (pdf 111 kB)

S-2017-2127 Bidrag till inst Matematik.pdf (pdf 153 kB)

S-2017-2162 Företagskort med limit.pdf (pdf 43 kB)

S-2017-2288 Ny proprefekt Mekanik (pdf 118 kB)

S-2017-2214 Begränsning kombinera uppdrag inom skolan (pdf 125 kB)

S-2017-2195 Ny prefekt förlängd proprefekt Hållfasthetslära (pdf 183 kB)

S-2017-2196 Förlängd mandattid proprefekt Matematik (pdf 127 kB)

S-2016-1132 Beslut fysikinstitutioner.pdf (pdf 251 kB)

2016

S-2016-0341 Förlängning av verksamhetsperiod FPIRC.pdf (pdf 109 kB)

S-2016-1132 Beslut fysikinstitutioner.pdf (pdf 251 kB)

2015

S-2015-0107_beslut startbidrag kvinnlig fakultet Fysik 2015-2017.pdf (pdf 19 kB)

S-2015-0114_beslut infrastruktursatsning Fysik 2015-2018.pdf (pdf 17 kB)

S-2015-0115_beslut infrastruktursatsning Tillämpad fysik 2015-2018.pdf (pdf 18 kB)

S-2015-0175_beslut utökande basmedel kvinnlig fakultet Fysik.pdf (pdf 19 kB)

S-2015-0252 Tilldelning medel SCI.pdf (pdf 27 kB)

S-2015-0255_beslut optikerutbildningen Tillämpad fysik.pdf (pdf 192 kB)

S-2015-0349_beslut startbidrag kvinnlig fakultet Fysik 2015-2017.pdf (pdf 18 kB)

2014

S-2014-0039 Ändring av styrelse CEKERT.pdf (pdf 92 kB)

S-2014-0291_beslut fakirsatsning lektor Laserfysik Tillämpad fysik 2011-2013.pdf (pdf 23 kB)

S-2014-0292_beslut fakirsatsning drift infrastruktur tillämpad fysik 2011-2013.pdf (pdf 23 kB)

S-2014-0320_beslut fakirmedel Medicinsk bildfysik Fysik 2014-2016.pdf (pdf 63 kB)

S-2014-0321_beslut fakirmedel infrastruktur Tillämpad fysik 2014-2017.pdf (pdf 66 kB)

S-2014-0322_beslut fakirmedel postdoktorer Teoretisk fysik 2014-2016.pdf (pdf 63 kB)

S-2014-0323_beslut fakirmedel gästprofessor Teoretisk fysik 2014-2016.pdf (pdf 69 kB)

S-2014-0327 Tilldelning av medel för vicerektorsuppdrag.pdf (pdf 122 kB)

S-2014-0522 Beslut SCI admin.pdf (pdf 332 kB)

S-2014-0641_beslut bidrag rådsforskare Tillämpad fysik.pdf (pdf 175 kB)

S-2014-1374_beslut extra medel Laserfysik Tillämpad fysik 2014.pdf (pdf 14 kB)

S-2014-1474 Fördelning medel för e-lärande SCI.pdf (pdf 51 kB)

S-2014-1488 Tilldelning medel inom SCI.pdf (pdf 92 kB)

S-2014-1649 proprefekt till fys.pdf (pdf 100 kB)

S-2014-1650 proprefekt mekanik.pdf (pdf 92 kB)