Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Flytt av KTH:s campus

Den 22 november 2023 fattade universitetsstyrelsen beslut om att verksamheten vid KTH ska koncentreras till tre campus. Detta efter att ha genomfört en omfattande översyn av KTH:s fem campus sedan våren 2023, med syftet att arbeta fram ett förslag till hur verksamheten inom forskning och utbildning skulle utvecklas och lokalkostnaderna ses över.

Arbetet med att planera för flyttarna pågår och genomförs på bred front med en gruppering som leds av prorektor och med projektledare för fyra delprojekt. Delprojekten är:

  • Omlokalisering av produktionsteknik från Södertälje till KTH campus
  • Omlokalisering av basåret från Södertälje till Flemingsberg
  • Omlokalisering av datavetenskap och elektroteknik från Kista - Electrumlabbet undantaget
  • Planering för den nya verksamheten i Södertälje och Kista

Projektledarna arbetar på respektive skola och Anna Jerbrant  är ansvarig från ITM, Gunnar Malm , EECS och Sebastiaan Meijer , CBH. När det gäller hur samarbeten och verksamhet ska utvecklas i Kista och Södertälje efter flytt används strukturen för partnerskapen med Ericsson och Scania i arbetet.

Prorektor Mikael Lindström  är samordnande för arbetet i sin helhet och Anna Jerbrant , ITM, bidrar också med metodstöd.

Arbetet leds av en grupp som består av Mikael Lindström, programledare, Helene Rune, programkoordinator, Anna Jerbrant, projektledare för campusflytt från Södertälje, Gunnar Malm, projektledare för campusflytt från Kista, Sebastiaan Meijer, projektledare för campusflytt av basår samt representanter från THS, fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, avdelningen för utbildningsstöd samt för kommunikationsavdelningen.

Dessutom är en särskild grupp utsedd, som projektleds av Mikael Lindström, för att arbeta med att förnya samarbeten i Kista respektive Södertälje. Annica Stensson Trigell med fokus på Södertälje; Scania, Rebecca Hollertz – fokus Södertälje, Mikael Skoglund – fokus Kista; Ericsson, Johan Blaus – fokus Kista, Mikael Lindström – fokus Södertälje kommun respektive Stockholms stad.

Övergripande tidplan:

  • Campusflytt från Södertälje: 22 november 2023–31 augusti 2025
  • Campusflytt från Kista: 22 november 2023–31 augusti 2026
  • Lokalisering av basår till Flemingsberg: 22 november 2023–31 augusti 2025
  • Förnyad samverkan i Södertälje: 1 februari 2024– 31 december 2026
  • Förnyad samverkan i Kista: 1 februari 2024– 31 december 2026

Den 27 februari 2024 beslutades om en utredning av Electrumlaboratoriet:

Den 12 mars 2024 besutades om ett tilläggsuppdrag gällande utredning av KTH:s lärandemiljöer:

Nyheter om campusflytten