Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nästa steg i campusflytt

Anders Söderholm, KTH:s rektor, framför en byggnad på campus.
Anders Söderholm, har beslutat om det programdirektiv som ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus.
Publicerad 2024-02-07

– Nu går vi från ord till handling och tar nästa steg i omlokaliseringen av KTH:s campus.
Det säger Anders Söderholm, rektor på KTH, med anledning av att han godkänt och beslutat om det programdirektiv som utgör ramen för det fortsatta arbetet kring campusflyttarna.

Programmet omfattar i enlighet med universitetsstyrelsens beslut i november om att koncentrera KTH:s verksamhet till tre campus:

  • Flytt av KTH:s verksamhet från Södertälje till KTH Campus
  • Flytt av KTH:s verksamhet från Kista med undantag av Electrumlaboratoriet till KTH Campus
  • Flytt av KTH:s basår från Södertälje till Campus Flemingsberg
  • Förnyad samverkan i Kista
  • Förnyad samverkan i Södertälje

Involverar många delar

I direktivet ingår bland annat även en ekonomisk analys, en tidplan och hur arbetet kring flyttarna ska organiseras och vem som ska göra vad i form av en programgrupp där en rad funktioner och personer ingår.

– Vi arbetar givetvis så brett som möjligt då omlokaliseringen involverar många av KTH:s delar, som också länkar till varandra, men som sagt Electrumlabbet ingår inte i detta utan hanteras i särskild ordning, säger Anders Söderholm.

Av den övergripande kostnadsanalysen framgår bland annat, utifrån när befintliga hyresavtal löper ut beräknas spara 60 miljoner per år i 2024 års priser. Men vad det kan kosta att flytta till andra lokaler är svårare att beräkna eftersom det beror på typen av verksamhet som ska flyttas och hur behoven ser ut. Dock framgår att all personal som flyttar kommer att få plats på Campus KTH utifrån smärre anpassningar av lokalerna.

Enligt tidplanen kommer arbetet i sin helhet att pågå fram till sista december 2027. Flytten från Södertälje ska vara klar sista augusti 2025 och den från Kista ett år senare – sista augusti 2026. Flytt av basårsutbildningar till Flemingsberg ska vara klar sista augusti 2025 och arbetet med att utveckla förnyad samverkan med parter i omvärlden ska vara på plats sista december 2026.

– Vi är äntligen på väg framåt och har nu chansen att se över och utveckla våra campusmiljöer och det KTH vi vill bygga för framtiden, säger Anders Söderholm.

Programdirektiv- campusflytt

Ett programdirektiv är ett styrdokument som beskriver vad man ska göra, vem som ska göra det och när och varför samt projektorganisationen, roller och gruppernas uppdrag och funktioner.
Programdirektivet - Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus - finns att ladda ner i sin helhet samt mer information om hur arbetet bedrivits hittills samt Q&A på intra.kth.se/styrning/campusflytt
Programdirektivet, tidplan, ekonomisk analys samt projektplaner för de olika projekten ska presenteras för KTH:s universitetsstyrelse den 20 februari.

Gruppen som leder arbetet

I programgruppen ingår Mikael Lindström, programledare, Helene Rune, programkoordinator, Anna Jerbrant, projektledare för campusflytt från Södertälje, Gunnar Malm, projektledare för campusflytt från Kista, Sebastiaan Meijer, projektledare för campusflytt av basår samt representanter från THS, fastighetsavdelningen, ekonomiavdelningen, avdelningen för utbildningsstöd samt för kommunikationsavdelningen.

Dessutom är en särskild grupp utsedd, som projektleds av Mikael Lindström, för att arbeta med att förnya samarbeten i Kista respektive Södertälje. Annica Stensson Trigell med fokus på Södertälje; Scania, Rebecca Hollertz– fokus Södertälje, Mikael Skoglund– fokus Kista; Ericsson, Johan Blaus– fokus Kista, Mikael Lindström – fokus Södertälje kommun respektive Stockholms stad

Text: Jill Klackenberg
Foto: Mikael Sjöberg