Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad händer med campus Kista?

Porträttbild på Ann Lantz
Publicerad 2023-06-19

Skolchef på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Ann Lantz, reflekterar över den senaste analysen kring en flytt från KTH Kista.

I samband med rektors beslut om att se över möjligheterna för att omlokalisera KTH:s verksamhet och att koncentrera den till färre campus, bildade EECS en arbetsgrupp som skulle se över möjliga konsekvenser av en flytt av verksamheten från KTH Kista till KTH Campus.

Analysen, som blev presenterad för rektor i slutet av maj 2023, innehåller en översikt över fördelar och nackdelar som med stor sannolikhet uppstår i samband med en flytt, samt möjligheter och risker som också kan uppstå.

Vi frågade Ann Lantz om hennes reflektioner på analysen:
 

Ann, vad är din första reflektion efter att ha läst analysen?

– Min omedelbara reaktion är att de mest centrala frågeställningarna finns med men att vi behöver få ett mer gediget faktaunderlag för att kunna gå vidare. En flytt kommer få stora konsekvenser för vår verksamhet och det är viktigt att det baseras på kloka beslut.

Är det något som sticker ut som särskilt utmanande i analysen?

– Jag skulle säga två saker: dels hur en flytt kommer att påverka studenterna och utbildningen, dels hur det kommer påverka vår samverkan med olika intressenter och företag i Kista. Här har arbetsgruppen gjort ett gott arbete med att lyfta fram både positiva och negativa konsekvenser av en eventuell flytt.

Behöver personal i Kista vara oroliga för sina jobb?

– Nej. På vår skola har vi stora behov att anställa fler lärare så jag ser ingen risk för övertalighet. Däremot kommer personalens arbete att påverkas. En stor förändring kommer ha inverkan och ta tid. Jag ser en positiv möjlighet att komma närmare olika kollegor och kunna samarbeta, avlasta och effektivisera på ett sätt som vi kan vara förhindrade att göra idag.

Hur tänker du kring Electrumlabbets framtid?

– Det är ett område som vi måste utreda ordentligt. Vi vet helt enkelt för lite i dagsläget för att kunna se vad som är ett bra beslut. Vi diskuterar huvudman, placering, behov av labbet samt behov av att investera i labbet för att förbättra inomhusklimatet. Därtill kommer även stadsplanering beträffande bostäder och kommunikationer i Kista.

Vad är ditt viktigaste budskap till skolans anställda just nu?

– Förändring kan upplevas problematisk men det kan också fungera som en hävstång för att kunna utvecklas positivt. Det är det senare vi ska fokusera på för att uppnå ett gott resultat.

Vad är nästa steg?

– Med stöd från Verksamhetsstödets personal börjar vi redan nu formera arbetsgrupper som ska bidra till ytterligare djupanalyser. Vi sätter igång med dessa analyser direkt efter semesteruppehållet. Därefter fortsätter dialogen som ska leda till ett bra beslutsunderlag för rektor och KTH:s styrelse.

Mer om campusöversynen

Aktuell information om campusöversynen finns på intra.kth.se/styrning/campusoversyn . Tidplan för översynen, tidigare utredningar, aktuella SWOT-analyser, Q&A, samt fler intervjuer.