Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vad händer med campus Södertälje?

Porträttbild av Per Jönsson
Foto: Anneli Nygårds
Publicerad 2023-06-19

Skolchef på skolan för industriell teknik och management (ITM), Pär Jönsson, kommenterar den pågående utredningen.

I samband med rektors beslut att se över möjligheterna för att omlokalisera delar av KTH:s verksamhet och koncentrera den till färre campus, bildade ITM tre arbetsgrupper som skulle se över möjliga konsekvenser av en flytt av verksamheten från Södertälje till Vallhallavägen.

Analysen, som presenterades för prorektor i slutet av maj 2023, innehåller en översikt över de fördelar och nackdelar som med stor sannolikhet uppstår i samband med en flytt, samt möjligheter och risker som också kan uppstå.

Pär Jönsson, ITM:s skolchef, vilka är dina initiala reflektioner kring analysen?

– Det första jag tänker är att arbetsgrupperna på kort tid har kommit fram till mycket intressant och detaljerad information som visar både på möjligheter och risker med en eventuell flytt.

Är det något som sticker ut som särskilt utmanande?

– Vi måste få till en mer attraktiv utbildning av högskoleingenjörer som lockar studenter. Dessutom måste genomströmningen kraftigt förbättras.

Hur ser du på det fortsatta samarbetet med AstraZeneca och Scania?

– Jag hoppas och tror att vårt goda samarbete kommer fortsätta oavsett vad som händer med Södertälje campus, redan idag har KTH mycket samarbete med båda företagen.

Vi behöver fortsatt arbeta tillsammans med dessa storföretag för att få till en än mer attraktiv högskoleutbildning - det är viktig för att locka duktiga studenter.

Vad är nästa steg?

– Den 15 juni fick personalen vid IPU i Södertälje ta del av den här analysen och vi noterade deras synpunkter. Det vi nu behöver göra är att i detalj genomföra djupanalyser för att få till ett korrekt beslutsunderlag för KTH:s styrelse. Ett exempel är att vi behöver undersöka hur personal och experimentell utrustning skulle kunna inrymmas i maskinkvarteren på Valhallavägen vid en eventuell flytt. Samtidigt måste vi säkerställa att undervisningen av de årligen cirka 80 högskoleingenjörsstudenterna skulle få plats på campus vid Valhallavägen.

Mer om campusöversynen

Aktuell information om campusöversynen finns på intra.kth.se/styrning/campusoversyn . Tidplan för översynen, tidigare utredningar, aktuella SWOT-analyser, Q&A, samt fler intervjuer.