Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakta programsekretariatet

Programsekretariatet koordinerar, administrerar och stödjer samgåendet i en gemensam organisation för verksamhetsstödet.

Sekretariatet ger även stöd i processorienterat arbete, projektledning, förändringsledning och projektkommunikation.

Wanda Manninger
Wanda Manninger
Verksamhetsutvecklare 087907249

Eva Flock Lindahl, verksamhetsutvecklare 

evaflock@kth.se

Helena Othelius, verksamhetsutvecklare 

heloth@kth.se