Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) - ett dynamiskt och internationellt universitet med en obeveklig strävan mot spetskompetens inom teknik och naturvetenskap med nationella allianser med inhemska lärosäten och kommuner och globala kontakter med ledande lärosäten och akademiska partnerskap med de absolut främsta lärosäten i världen. Universitetet är beläget i Hongkong, Asiens centrum för finans och affärer. Hongkong är ofta inkörsporten till Kina för utländska företag och en aktiv svensk handelskammare verkar i staden.

KTH och HKUST ingår i strategiska partnerskap med ett antal utvalda internationella aktörer, och båda universiteten ser det andra som ett givande val för ett partnerskap av detta slag. Samarbetet syftar till att förbättrade samarbeten mellan universitetens forskare, öka gemensamma publikationer, studentutbyte samt samverkan med samhället en stort.

Hongkong University of Science and Technology i korthet

Hongkong University of Science and Technology (HKUST) är ett forskningsuniversitet i Hongkong som bildades 1991. Trots sin korta historia är HKUST ett av regionens mest framstående universitet. Det rankas som ett av världens 50 bästa universitet och top-15 i världen inom teknik och ingenjörskonst. HKUST har också en framstående handelshögskola liksom en humanistiskt fakultet. HKUST är beläget vid halvön Clear Water Bay med utsikt över Hongkongs öar. Det samlar 11 000 studenter, varav 4 000 är internationella.

Historik

KTH och HKUST har sedan HKUST start haft ett gott samarbete bland flertal forskare. Ett antal besök i slutet av 1990-talet och början 2000-talet ledde fram till ett omtyckt studentutbytesprogram. HKUST lanserade 2014 ett strategiskt partnerskapsprogram med tio utvalda universitet till vilket de bjöd in KTH som partner. En delegation från KTH med dåvarande rektor Peter Gudmundson besökte HKUST för att diskuterade det strategiska partnerskapet, vilket sedan följdes upp med signerandet av ett avtal under 2015.

En delegation från KTH besökte HKUST den 3 april 2019 bestående av vicerektor för globala relationer Stefan Östlund, prodekanus Per Berglund, professor Hans Hebert, Christina Murray och Yingfang He. Under besöket hos rektor Wei Shyy och kollegor på HKUST diskuterades student- och fakultetsutbyte, sabbatsår, kortare vistelser, etableringen av Guangzhou South och finansiering, sommarskolor, gemensamma program, Sustech och KTH Innovation Brighter Program.

Ovanstående är olika former av samarbeten som KTH och HKUST för närvarande försöker att konkretisera för att ytterligare stärka vårt strategiska partnerskap.

Forskningssamarbeten

Det har länge funnits olika former av samarbeten inom matematik, materialvetenskap, IT och elektronikområden mellan universiteten. Dessa samarbeten har bland annat lett till en ökad sampublicering av vetenskapliga artiklar. Under de senaste sex åren har KTH och HKUST sampublicerat totalt 159 vetenskapliga artiklar.

Befintliga akademiska samarbeten

Exempel på befintliga akademiska samarbeten mellan HKUST och KTH.

  • Institutionen Chemical and Biomolecular Engineering (CBME) vid HKUST genom professor Zhengtang Luo och professor Carina Lagergren vid KTH inom graphene membranes.
  • Institutionen Computer Science and Engineering (CSE) vid HKUST genom professor Pan Hui och professor Gunnar Karlsson samt professor Sonja Buchegger vid KTH samarbetar inom EU ICT och social networking.
  • Institutionen Electronic and Computer Engineering (ECE) vid HKUST genom professor Ling Shi samt professor Karl H Johansson vid KTH samarbetar inom networked control systems och remote state estimation..
  • Institutionen Electronic and Computer Engineering (ECE) vid HKUST genom professor Pascale Fung samt professor Joakim Gustavsson vid KTH inom robotik.

Finansieringsstöd till gemensamma forskningsprojekt

Samarbetet ger finansieringsstöd till gemensamma forskningsprojekt, där för närvarande följande sex projekt har erhållit finansiellt stöd.

  • Big Data System: Professor Jiang Xu vid HKUST samt professor Ahmed Hemani och professor Zhonghai Lu vid KTH i 36 månader.
  • Robotic Manipulation-Representation and Optimization (RoMRO): Professor Michael Wang och professor Kaiyu Hang vid HKUST samt professor Danica Kragic och Florian T. Pokorny vid KTH i 36 månader.
  • Dynamic AIE Systems with Adaptive Features for Smart Optical Applications: Professor Ben Zhong Tang vid HKUST samt professor Mingdi Yan och professor Olof Ramström vid KTH i 36 månader.
  • Resource Allocation in Cyber-Physical Systems: Professor Ling Shi och professor Li Qiu vid HKUST samt professor Karl H. Johansson vid KTH i 36 månader.
  • Evaluation of the scalability of opportunistic networking protocols and their applicability in natural disaster cases with minimal support of fixed infrastructure: Professor Pan Hui vid HKUST och professor Gunnar Karlsson vid KTH i 24 månader.
  • Theoretical and experimental investigation of synthetic spin orbit coupling in ultracold quantum gases: Professor Gyu-Boong Jo vid HKUST och professor Egor Babaev vid KTH i 24 månader.

Utbildningssamarbeten

KTH och HKUST har ett stort studentutbyte. Varje år tar KTH emot 18 studenter från HKUST som studerar en termin i Stockholm och erbjuder lika många KTH-studenter möjligheten att studera en termin i Hongkong. Det pågår diskussioner om ett gemensamt dubbeldiplomprogram, där KTH:s studenter får möjlighet att studera till en masterexamen och HKUST:s studenter erbjuds ett 3+2 program.

En KTH-delegation besöker HKUST, april 2023.
En KTH-delegation besöker HKUST, april 2023.

Samverkan

KTH har skrivit ett samarbetsavtal med Smart City Consortium (SCC) kring samarbete för Hongkongs stadsutveckling. KTH har ett bra kontaktnät med svenska företag aktiva i Hongkong, som också medverkar i utveckling av stadsprojekt. Hongkongs smart city program är ett område där KTH samverkar med både Hongkongs stad, svenska företag och HKUST. Ett annat samarbete finns med Hong Kong Science Park, som erbjuder svenska startups en attraktiv ’landningsplattform’, där samverkan med HKUST ger tillgång till dess attraktiva kontaktnät. KTH har också kontakt med MTR som har sin bas i Hongkong.

Kontakt