Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

University of Tokyo

KTH har ett långvarigt samarbete med University of Tokyo i allmänhet och deras Graduate School of Engineering i synnerhet. KTH:s ledning har sedan ett antal år arbetat på att etablera ett strategiskt samarbete som en del i universitetets mål att fördjupa samarbetet med ett antal ledande internationella universitet. KTH agerar tillsammans med Karolinska institutet och Stockholms universitet som en gemensam samarbetspartner med University of Tokyo.

University of Tokyo i korthet

University of Tokyo är Japans äldsta nationella universitet och bildades 1877. Universitetet är beläget på fem olika campus i Tokyo och samlar över 30 000 studenter. Forskning och utbildning vid universitetet bedrivs inom en rad ämnesområden, från ekonomi och juridik till teknik och naturvetenskap. University of Tokyo är Japans högst rankade universitet, och bland de 50 bästa i världen. Inom fakultet finns nio nobelpristagare varav fem mottog sitt pris under 2000-talet. 13 av universitetets alumner är högsta verkställande chef (CEO) vid något av de 500 största företagen i världen, vilket innebär att universitetet placerar sig som nummer två i antal efter Harvard University och före Stanford University.

Partnerskapets historia

Japan är en stormakt inom forskningsvärlden med omkring 15 procent av den totala forskningsverksamheten i världen. University of Tokyo har en mycket central position inom universitetsvärlden i Japan som den klart största mottagaren av japanska utbildningsdepartementets fördelning av forskningsmedel inom naturvetenskap och teknik. Många professorer och forskare runt om i Japan har sin bakgrund vid University of Tokyo. Ett strategiskt prioriterat samarbete förväntas kunna ge KTH fördelar på många sätt.

Japan har också liknande förutsättningar och framtida utmaningar som de Sverige står inför; en utvecklad ekonomi, stark tekniksektor, höga målsättningar inom miljö- och säkerhetsfrågor, och problematiken kring en åldrande befolkning. Japanska staten satsar för närvarande stora resurser på att internationalisera utbildning och forskning i landet att på att driva fram 30 universitet som ska vara bland de absolut ledande i världen. University of Tokyos målsättning i denna satsning är att identifiera tio strategiska samarbetsuniversitet. KTH, KI och SU är tillammans en av dessa tio strategiska partnerskap. I juli 2016 undertecknades ett Letter of Intent av de fyra universiteten som ett första steg mot ett mer formaliserat samarbete. Samarbetet utvecklas inom tre breda områden:

  1. Forskningssamarbete: Områden av intresse för gemensamma forskningsaktiviteter ska identifieras. Existerande kontakter kommer kartläggas. En stor workshop kommer genomföras våren 2023 för att sammanföra forskare vid de samverkande universiteten.
  2. Utbyte av forskare och studenter: Utbytet av forskare och studenter ska ökas. Hinder och möjligheter behöver identifieras.
  3. Fakultetsutveckling: Utvecklingen av e-learning och olika globaliseringsprocesser driver fram behov av utveckling av undervisningen. Jämförelse och utbyte av idéer med ledande internationella universitet ses som en av delarna i KTH:s arbete för utveckling inom detta område.

Ett samarbetsavtal arbetades sedan fram som utvecklar dessa områden. Avtalet undertecknades i september 2017.
Partnerskapets styrgrupp består av professor Per Lundqvist vid KTH, professor Per Nilsson vid KI och professor Håkan Fischer vid Stockholms universitet. Styrgruppen betår också av tre handläggare: Torkel Werge vid KTH:s avdelning för internationella relationer, Niklas Traneus vid Stockholms universitets avdelning för forskningsstöd och Lotta Lundqvist vid KI:s avdelning för styrelsestöd och internationella relationer.

Utbildningssamarbeten

KTH och University of Tokyo har ett stort studentutbyte. Varje år tar KTH emot 10-14 studenter från University of Tokyo som studerar en termin i Stockholm och erbjuder lika många KTH-studenter möjligheten att studera en termin i Tokyo, vilket gör University of Tokyo till KTH:s största partner för studentutbyte i Japan.

Utöver det traditionella studentutbytet kan nämnas ett särskilt samarbetsprojekt kallat Global Mechanical Engineering (GME) där upp till fem civilingenjörs- och masterstudenter varje år genomför sitt examensarbete med handledning under en termin i Tokyo. GME koordineras av Stefan Hallström, lektor på avdelningen för lättkonstruktioner.

Samarbetsaktiviteter genomförs också kontinuerligt kring projektkurser, språkträning on-line med mera.

Samverkan

KTH och University of Tokyo, School of Engineering, samarbetar också inom universitetsnätverket Deans' Forum tillsammans med bland andra ETH Zürich, Imperial College London, UC Berkeley, MIT och École Polytechnique. Nätverkets primära syften är att utveckla gemensam forskning, att utveckla ingenjörsutbildningarna, och samarbete med industrin.

Aktiviteteter för att utveckla samarbetet

Kommande aktiviteter

Nästa workshop

Nästa workshop planeras till i oktober 2024.

Ett symposium om robotkirurgi genomförs på KTH den 17 juni 2024; Robotics in biomedical applications. Ansvarig: Professor Andreas Archenti, Precisionsteknik och metrologi

Utlysning av bidrag till vistelser vid UTokyo

KTH uppmuntrar medlemmar av fakulteten till vistelser vid UTokyo för forsknings- och utbildningssamarbete genom ett ekonomiskt bidrag. Bidraget innebär ett stöd på 40.000 kr per månad i upp till fyra månader. Unga forskare prioriteras. Under innevarande läsår åker sex personer från KTH för vistelser vid UTokyo. Vistelserna har genomförts sedan 2017 med uppehåll för pandemin. Denna aktivitet beslutas år för år.

Genomförda aktiviteter

Maj 2024: Forskningsworkshop inom projektet ASPIRE EXAR. Ansvarig på KTH: Daniel Söderberg, Fiberteknologi

September 2023: Workshop on Education for Sustainable Development

Denna workshop om utveckling av utbildningarna för att bättre integrera hållbar utveckling genomfördes 28-29 september på Frescati campus med forskare, lärare och studenter från de fyra universiteten.

Februari 2023: 60 deltagare från Stockholm trio varav 20 från KTH deltog i workshoppen Towards a Sustainable Future - The University and the Wider World  på UTokyos huvudcampus Hongo.

September 2021: Workshop om hållbar utveckling och påverkan av pandemin på forskningssamarbete.
Under workshopen som genomfördes digitalt arrangerades möten inom sju olika forskningsteman.

Oktober 2018: Workshop i Tokyo om hållbar utveckling för Stockholm trio och University of Tokyo. 25 personer från KTH deltog. Åtta olika satellite workshops behandlade olika aspekter av utmaningarna för hållbar utveckling.
Hemsida för workshopen

September 2017: En workshop om den åldrande befolkningen – Active Ageing, Living longer and healthier in an ageing world - genomfördes i Stockholm i samarbete mellan KI, KTH, Stockholms universitet och University of Tokyo. Forskare från olika discipliner möttes under tre dagar för ett multidisciplinärt angreppssätt. Ansvariga på KTH var professor Erik Lindahl och Torkel Werge på avdelningen för internationella relationer.
Hemsida för workshopen 20-22 september  2017

Mars 2017: Workshop i Tokyo för att utveckla utbytet av forskare och studenter. En grupp på elva personer under professor Peter Gudmundsons ledning åker till Tokyo för att identifiera gemensamma intressen för att öka utbytet mellan lärosätena tillsammans med studenter och personal vid på University of Tokyo. Ansvarig på KTH är lektor Atsuto Maki.

Mars 2017: Workshop i Tokyo för att utveckla utbytet av forskare och studenter. En grupp på elva personer under professor Peter Gudmundsons ledning åker till Tokyo för att identifiera gemensamma intressen för att öka utbytet mellan lärosätena tillsammans med studenter och personal vid på University of Tokyo. Ansvarig på KTH är lektor Atsuto Maki.

Juli 2016: Lena Gumaelius, då skolchef vid ECE-skolan, besökte University of Tokyo för möten om fakultetsutveckling och föreläsningar om pedagogik och jämställdhetspolicies.

Juni 2016: Seminarium om kursplan i japanska för ingenjörer med fem medlemmar av Deans Forum, bland andra University of Tokyo.

Juni 2015: Rektor Peter Gudmundson besökte University of Tokyos rektor Makoto Gonokami tillsammans med professor Gustav Amberg och koordinatorn Torkel Werge vid KTH internationella relationer för att diskutera framtida samarbetsformer.

Mars 2015: Workshop på University of Tokyo för fakultetsutveckling. Deltagare från KTH var lektor Anna-Karin Högfeldt, lektor Fredrik Lundell, lektor Johan Fridell och Yoko Takau-Drobin, lärare i japanska och japansk kultur.

September 2014: Besök vid KTH av 20 ingenjörsstudenter på masterprogram från University of Tokyo. Besöket koordinerades av Yoko Takau Drobin, lärare i japanska och japansk

Mars 2014: Workshop på KTH för pedagogisk utveckling. Professor Michael Handford vid School of Engineering ledde en grupp unga lärare för att diskutera pedagogiska metoder med kollegor vid KTH.

Kontaktpersoner