Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nanyang Technological University

Nanyang Technological University (NTU) är ett av Asiens mest framstående universitet och en viktig partner för KTH. Partnerskapet mellan universiteten syftar till att skapa möjligheter för studenter och doktorander att röra sig mellan lärosätena och att stimulera forskningssamarbeten inom specifika ämnesområden.

Nanyang Technological University i korthet

Nanyang Technological University (NTU) grundades 1991 i Singapore och har snabbt blivit ett av världens mest framstående universitet. Universitetet har 30 000 studenter inom teknik, vetenskap, business, humaniora, konst och samhällsvetenskap. NTU är rankat som ett av världens bästa universitet under 50 år och som topp 3 i Asien. Det är ett internationellt campus med forskare och studenter från hela världen.

Partnerskapets historia

KTH och Nanyang Technological University (NTU) har en lång historia av samarbete och har sedan 2009 ett avtal om studentutbyte där 40 KTH-studenter årligen studerar en termin vid NTU vice versa. 2014 inledde universiteten ett samarbete inom forskning som ämnade utgöra en plattform för ett strategiskt partnerskap. I september samma år genomfördes ett syrnposium i Singapore inom ramen för ämnesområdena urban systemvetenskap och medicinsk teknik där fakultet från KTH och NTU deltog. Under symposiet undertecknades en viljeförklaring mellan KTH och NTU om att ta fram ett gemensamt forskarutbildningsprogram, inledningsvis inom urban systemvetenskap men med möjlighet att utöka detta till fler områden.

Utbildningssamarbeten

KTH och NTU har ett stort studentutbyte. Varje år tar KTH emot 40 studenter från NTU som studerar en termin i Stockholm och erbjuder lika många KTH-studenter möjligheten att studera en termin i Singapore.

2015 undertecknades ett femårigt avtal om gemensam forskarutbildning inom området urban systemvetenskap som omfattar två studenter per lärosäte och år. På KTH berörs skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och skolan för elektro- och systemteknik. Rektor har gett riktat stöd för doktorander i programmet. Första antagning till programmet skedde 2016 och i dagsläget har programmet tre doktorander, en med KTH som hemuniversitet och två med NTU. Ambitionen är att starta upp fler gemensamma forskarutbildningsprogram när avtalet förnyas under 2020 och ska vara universitetsövergripande.

Kontaktpersoner