Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Information på studentwebben

All information för befintliga studenter om utlandsstudier finns på studentwebben. Det primära syftet med webben är att handleda studenten genom hela utlandsstudieprocessen. Information som är gemensam för KTH:s skolor ansvarar IRO för och skolspecifik information publiceras av skolorna.

Målet med utlandsstudier på studentwebben

Målet är att ta studenten från tanke om utlandsstudier till hemkomst, i så stor utsträckning som är möjligt utan individuell handledning och utan att skapa osäkerhet.

Ton och tanke vid framtagande av material

  • Tydlighet: All information är tydlig, kärnfull, och inte längre än nödvändigt. Vi använder samma ord för att beskriva samma sak.
  • Effektivitet: Vi ska vägleda studenten. Vi ska sålla i mängden av möjlig information och presentera den relevanta. All information ska ha en tydlig call to action, ett syfte och en tydligt presenterad handling.
  • Vänlighet: Vi förutsätter att studenten läser hela texten. Vi skriver inte i versaler. Vi gör inte fet text.

Utbytesuniversitet

Under våren 2016 lanserade IRO i samverkan med skolornas internationella koordinatorerna information om samtliga utbytesuniversitet. Informationen hålls uppdaterad av ansvarig för respektive sida, och kompletteras med programspecifik informationen som respektive internationell koordinator ansvarar för att producera och underhålla. Manualen nedan beskriver utförligt hur informationen ska uppdateras. Samtliga redaktörer förväntas se över sitt innehåll varje år senast den 1 november, inför ansökan om utlandsstudier öppnar.

Manual Information om utbytesuniversitet 2019-03-15.pdf (pdf 1,1 MB)

Skolspecifik information

Internationella koordinatorer och/eller webbansvarig på skolorna har tillgång till att uppdatera skolspecifik information som kontaktuppgifter, information om resebidrag/stipendier från skola samt eventuella blanketter.