Till innehåll på sidan

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning och befordran av lärare. Nämnden bereder även frågor om docentur enligt fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent.

Anställningsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter som har anställning tillsvidare som professor eller lektor. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Ordförande

 • Anders Forsgren, dekanus

Vice ordförande

 • Anna Wistrand, professor

Ledamöter

 • Folke Björk, professor
 • Monica Lindgren, professor
 • Linda Lundström, professor
 • Ulf Olofsson, professor
 • Mikael Skoglund, professor
 • Mats Wallin, professor
 • Britt Östlund, professor

Studeranderepresentanter

 • Agnes Berg
 • Tilda Byrstedt
 • Federico Izzo

Fackliga representanter

 • Katarina Warfvinge
 • Charlotte Hurdelbrink
 • Per-Ove Öster

Sekreterare ​

Kerstin Lagerstedt

Mandatperiod

1 juli 2019 till och med 30 juni 2023