Anställningsnämnden

Anställningsnämnden (AN) och datum för möten samt beredningar

Anställningsnämnden är ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning och befordran av lärare och har i huvudsak de uppgifter som framgår av detta styrdokument. Anställningsnämnden bereder även frågor om docentur enligt fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent. Anställningsnämnden är därtill ett stöd i fakultetsrådets beredning av anställningsordning vid KTH, riktlinje till anställningsordningen och fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent. Anställningsnämnden deltar i kvalitetsuppföljning av akademisk kompetensförsörjning. Rektor beslutar om ytterligare uppgifter för nämnden. (Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 1.1.2)

Anställningsnämndens ledamöter

Anställningsnämndens protokoll

Översiktlig process:

Inför beredningsmötet:
Kompletta handlingar ska laddas upp i, och meddelas via, rekryteringssystemet senast kl. 12.00 på onsdagen en vecka före beredningsmöte av skolans kontakt (ex handläggare på skolan, HLS). Handläggare GVS går igenom underlaget och återkopplar till FFA (kopia till HLS) om ev kompletteringar behövs.

Beredningsmötet:
Varannan vecka sker beredningsmöte med anställningsnämndens ordförande och handläggare GVS där handlingarna granskas. Ordförande beslutar om ärendet ska gå vidare till AN-möte eller om det ska återvisas till fortsatt beredning.

AN-mötet:
För ärenden gällande anhållan om att påbörja anställningsförfaranden (inkl. anställningsprofil) bjuder Anställningsnämnden in skolans fakultetsförnyelsansvarig (FFA) att föredra ärendet och besvara nämndens frågor. Inbjudan sker via kallelse med preliminär föredragningstid.

Eventuella revideringar i exempelvis anställningsprofil återkopplas till FFA (kopia till HLS).
OBS! Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) bereds av anställningsnämnden som lämnar förslag på beslut till rektor för bifall eller avslag. Rektor beslutar i frågor om ansökan (inkl. anställningsprofil). Annonsering kan endast påbörjas efter rektors bifall. (Riktlinje till anställningsordningen (VL-2019-0630), avsnitt 2.1.6)

AN-beslut och förslag:
Anställningsnämndens beslut kommuniceras via justerat AN-protokoll som laddas upp på hemsidan .
Fortsatt handläggning sker enligt respektive ärendetyps handläggningsordning .

För frågor gällande specifika ärenden kontakta ärendets handläggare GVS .
För frågor om anställningsnämndens arbete kontakta anställningsnämndens sekreterare .

Anställningsnämndens beredningsmöten 2020 (torsdagar)
Plats: Läktaren, plan 5, Brinellvägen 8.
09:00-11:00 Torsdag 9 januari
09:00-11:00 Torsdag 23 januari
09:00-11:00 Torsdag 6 februari
09:00-11:00 Torsdag 20 februari
10:00-12:00 Torsdag 5 mars
09:00-11:00 Torsdag 19 mars
09:00-11:00 Torsdag 2 april
09:00-11:00 Torsdag 16 april
13:00-15:00 Onsdag 29 april
09:00-11:00 Torsdag 14 maj
09:00-11:00 Torsdag 28 maj
09:00-11:00 Torsdag 11 juni
09:00-11:00 Torsdag 20 augusti
09:00-11:00 Torsdag 3 september
09:00-11:00 Torsdag 17 september
09:00-11:00 Torsdag 1 oktober
09:00-11:00 Torsdag 15 oktober
09:00-11:00 Torsdag 29 oktober
09:00-11:00 Torsdag 12 november
09:00-11:00 Torsdag 26 november
09:00-11:00 Torsdag 10 december
Anställningsnämndens beredningsmöten 2021 (torsdagar)
Plats: Läktaren, plan 5, Brinellvägen 8.
09:00-11:00 Torsdag 7 januari
09:00-11:00 Torsdag 21 januari
09:00-11:00 Torsdag 4 februari
09:00-11:00 Torsdag 18 februari
09:00-11:00 Torsdag 4 mars
09:00-11:00 Torsdag 18 mars
09:00-11:00 Onsdag 31 mars
09:00-11:00 Torsdag 15 april
09:00-11:00 Torsdag 29 april
09:00-11:00 Onsdag 12 maj
09:00-11:00 Torsdag 27 maj
09:00-11:00 Torsdag 10 juni
 

Anställningsnämndens möten 2020 (torsdagar)

Plats: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8.

09:00-12:00 Torsdag 16 januari
09:00-12:00 Torsdag 30 januari. Plats: Läktaren, plan 5, Brinellvägen 8.
09:00-12:00 Torsdag 13 februari
09:00-12:00 Torsdag 27 februari
09:00-12:00 Torsdag 12 mars
09:00-12:00 Torsdag 26 mars
09:00-12:00 Onsdag 8 april
09:00-12:00 Torsdag 23 april
09:00-12:00 Torsdag 7 maj
09:00-12:00 Onsdag 20 maj
09:00-12:00 Torsdag 4 juni
09:00-12:00 Torsdag 18 juni
09:00-12:00 Torsdag 27 augusti
09:00-12:00 Torsdag 10 september
09:00-12:00 Torsdag 24 september
09:00-12:00 Torsdag 8 oktober
09:00-12:00 Torsdag 22 oktober
09:00-12:00 Torsdag 5 november
09:00-12:00 Torsdag 19 november
09:00-12:00 Torsdag 3 december
09:00-12:00 Torsdag 17 december

Anställningsnämndens möten 2021 (torsdagar)

Plats: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8.

09:00-12:00 Torsdag 14 januari

09:00-12:00 Torsdag 28 januari

09:00-12:00 Torsdag 11 februari
09:00-12:00 Torsdag 25 februari
09:00-12:00 Torsdag 11 mars
09:00-12:00 Torsdag 25 mars
09:00-12:00 Torsdag 8 april
09:00-12:00 Torsdag 22 april
09:00-12:00 Torsdag 6 maj
09:00-12:00 Torsdag 20 maj
09:00-12:00 Torsdag 3 juni
09:00-12:00 Torsdag 17 juni