Till innehåll på sidan

Anställningsnämnden

Anställningsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning, befordran av lärare, frågor om docentur och deltar kvalitetsuppföljning av akademisk kompetensförsörjning.

Anställningsnämndens uppgift

Anställningsnämnden är ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning och befordran av lärare och har i huvudsak de uppgifter som framgår av detta styrdokument. Anställningsnämnden bereder även frågor om docentur enligt fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent. Anställningsnämnden är därtill ett stöd i fakultetsrådets beredning av anställningsordning vid KTH, riktlinje till anställningsordningen och fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent. Anställningsnämnden deltar i kvalitetsuppföljning av akademisk kompetensförsörjning. Rektor beslutar om ytterligare uppgifter för nämnden. (Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 1.1.2.

Länk till Anställningsnämndens ledamöter .

Länk till Anställningsnämndens protokoll .

Handläggning av ärenden

1. Inför beredningsmöte

Kompletta handlingar ska laddas upp i, och meddelas via, rekryteringssystemet senast kl. 12.00 på onsdagen en vecka före beredningsmöte av skolans handläggare (HLS). Personalavdelningens handläggare (HL GVS) går igenom underlaget och återkopplar till skolans fakultetsförnyelseansvarige (FFA), med kopia till HLS, om eventuella kompletteringar behövs.

2. Beredningsmötet

Varannan vecka sker beredningsmöte med anställningsnämndens ordförande och personalhandläggare GVS där handlingarna granskas. Ordförande beslutar om ärendet ska gå vidare till anställningsnämndens möte eller om det ska återvisas till fortsatt beredning.

3. Anställningsnämndens möte

För ärenden gällande ansökan om att påbörja anställningsförfaranden (inkl. anställningsprofil) bjuder Anställningsnämnden in skolans fakultetsförnyelsansvarig (FFA) att föredra ärendet och besvara nämndens frågor. Inbjudan sker via kallelse med preliminär föredragningstid.

Eventuella revideringar i exempelvis anställningsprofil återkopplas till FFA, med kopia till HLS.

OBS! Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) bereds av anställningsnämnden som lämnar förslag på beslut till rektor för bifall eller avslag. Rektor beslutar i frågor om ansökan (inkl. anställningsprofil). Annonsering kan endast påbörjas efter rektors bifall. (Riktlinje till anställningsordningen (VL-2019-0630), avsnitt 2.1.6)

4. Anställningsnämndens beslut och förslag

Anställningsnämndens beslut kommuniceras via justerat AN-protokoll som laddas upp på anställningsnämndens websida för protokoll.
Länk till anställningsnämndens protokoll .

Fortsatt handläggning efter anställningsnämndens beslut sker enligt respektive ärendetyps handläggningsordning.
Länk till information om läraranställningar och respektive ärendetyps handläggningsordning .

Kontakt vid frågor

För frågor gällande specifika ärenden kontakta personalavdelningens och skolans handläggare för lärarrekrytering .
För frågor om anställningsnämndens arbete kontakta anställningsnämndens sekretare, anstallningsnamnd@kth.se .

Anställningsnämndens beredningar samt möten

Här finns lista över anställningsnämndens beredningar och möten datum och klockslag.

Anställningsnämndens beredningsmöten 2021 (torsdagar) Plats: Armida, plan 11, Brinellvägen 8./Digitalt möte

09:00-11:00 Torsdag 7 januari
09:00-11:00 Torsdag 21 januari
09:00-11:00 Torsdag 4 februari
09:00-11:00 Torsdag 18 februari
09:00-11:00 Torsdag 4 mars
09:00-11:00 Torsdag 18 mars
09:00-11:00 Onsdag 31 mars
09:00-11:00 Torsdag 15 april
09:00-11:00 Torsdag 29 april
09:00-11:00 Onsdag 12 maj
09:00-11:00 Torsdag 27 maj
09:00-11:00 Torsdag 10 juni
09:00-12:00 Torsdag 19 augusti
09:00-12:00 Tisdag 31 augusti (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 16 september
09:00-12:00 Torsdag 30 september
09:00-12:00 Torsdag 14 oktober
09:00-12:00 Torsdag 28 oktober
09:00-12:00 Torsdag 11 november
09:00-12:00 Torsdag 25 november
13:00-16:00 Onsdag 8 december (ändrad tid)

Anställningsnämndens beredningsmöten 2022 (torsdagar) Plats: Armida, plan 11, Brinellvägen 8.

09:00-12:00 Tisdag 11 januari (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 20 januari
09:00-12:00 Torsdag 3 februari
09:00-12:00 Torsdag 17 februari
09:00-12:00 Torsdag 3 mars
09:00-12:00 Torsdag 17 mars
09:00-12:00 Torsdag 31 mars
09:00-12:00 Onsdag 13 april (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 28 april
09:00-12:00 Tisdag 10 maj (ändrad tid)
09:00-12:00 Onsdag 25 maj (ändrad tid)
09:00-12:00 Onsdag 8 juni (ändrad tid)
 

Anställningsnämndens möten 2021 (torsdagar) Plats: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8.

09:00-12:00 Torsdag 14 januari

09:00-12:00 Torsdag 28 januari

09:00-12:00 Torsdag 11 februari
09:00-12:00 Torsdag 25 februari
09:00-12:00 Torsdag 11 mars
09:00-12:00 Torsdag 25 mars
09:00-12:00 Torsdag 8 april
09:00-12:00 Torsdag 22 april
09:00-12:00 Torsdag 6 maj
09:00-12:00 Torsdag 20 maj
13:00-16:00 Onsdag 2 juni (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 17 juni
09:00-12:00 Torsdag 26 augusti
13:00-16:00 Tisdag 7 september (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 23 september
13:00-16:00 Torsdag 7 oktober (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 21 oktober
09:00-12:00 Torsdag 4 november
09:00-12:00 Torsdag 18 november
09:00-12:00 Torsdag 2 december
09:00-12:00 Torsdag 16 december

Anställningsnämndens möten 2022 (torsdagar) Plats: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8.

13:00-16:00 Tisdag 18 januari (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 27 januari
09:00-12:00 Torsdag 10 februari
09:00-12:00 Torsdag 24 februari
09:00-12:00 Torsdag 10 mars
09:00-12:00 Torsdag 24 mars
09:00-12:00 Torsdag 7 april
09:00-12:00 Torsdag 21 april
09:00-12:00 Torsdag 5 maj

09:00-12:00 Torsdag 19 maj

09:00-12:00 Torsdag 2 juni
09:00-12:00 Torsdag 16 juni