Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Befordringsnämnd, rekryteringskommittéer och docentkommittéer

Här samlas information om beredande organ som ingår i handläggningen för rekrytering av lärare.

Befordringsnämnden

Befordringsnämnden har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor. Nämnden prövar ansökan om befordran till lektor och professor och intervjuar sökande. I utsedda nämnder för ett enskilt ärende ingår sakunniga och studeranderepresentanter.

Länk till Befordringsnämndens hemsida

Rekryteringskommitté

Rekryteringsnämnderna bildas ur KTHs rekryteringskommittéer för varje enskilt anställningsärende. Rekryteringsnämnderna prövar ansökningar, anordnar provförläsning för sökande samt intervjuar sökande. I utsedda nämnder för ett enskilt ärende ingår sakunniga och studeranderepresentanter.

Länkar till skolornas rekryteringskommittér:

Rekryteringskommitté ABE

Rekryteringskommitté CBH

Rekryteringkommitté EECS

Rekryteringskommitté ITM

Rekryteringskommittée SCI

Docentkommitté

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Länkar till skolornas docentkommittéer:

Docentkommitté ABE
Docentkommitté CBH
Docentkommitté EECS
Docentkommitté ITM
Docentkommitté SCI