Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beredande organ

Rektor beslutar om universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör anställningsordning samt utbildning vid KTH.

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.

Anställningsnämnden

Befordringsnämnden

Befordringsnämnden är ett universitetsövergripande organ som har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

Befordringsnämnden

Skolornas rekryteringskommittéer

Skolspecifika rekryteringskommittéer har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor.

Skolornas docentkommittéer

Skolspecifika docentkommittéer svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende).

Forskningsberedningen

Forskningsberedningen bereder rektorsbeslut som syftar till att stärka KTH på längre sikt. Det kan exempelvis innefatta finansiering av forskningsinfrastrukturer och att prioritera samfinansiering mellan externfinansierade särskilda satsningar.

Forskningsberedningen