Till innehåll på sidan

Beredande organ

Rektor beslutar om universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör anställningsordning samt utbildning vid KTH.

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.

Anställningsnämnden

Befordringsnämnden

Befordringsnämnden är ett universitetsövergripande organ som har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

Befordringsnämnden

Skolornas rekryteringskommittéer

Skolspecifika rekryteringskommittéer har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor.

Skolornas docentkommittéer

Skolspecifika docentkommittéer svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende).

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är KTH:s högsta organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor. Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär. I utskotten lyfts frågor på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden

Grundutbildningsutskottet (GU)

Grundutbildningsutskottet planerar, diskuterar och bereder frågor om behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Grundutbildningsutskottet

Forskarutbildningsutskottet (FU)

Forskarutbildningsutskottet planerar, diskuterar och bereder frågor inom utbildning på forskarnivå. 

Forskarutbildningsutskottet

Utbildningsadministrativa utskottet (UU)

Utbildningsadministrativa utskottet planerar, diskuterar och bereder frågor inom utbildningsadministration för utbildning på alla utbildningsnivåer.

Utbildningsadministrativa utskottet

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-07