Till innehåll på sidan

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är KTH:s organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor.

Gruppfoto på utbildningsnämnden.
Från vänster: Leif Kari (ordförande), Christina Divne, Elling Jacobsen, Sofia Ritzén (vice ordförande), Arvid Nilsson (THS), Gunnar Tibert, Joakim Lilliesköld, Maria Håkansson

Uppgifter

Utbildningsnämnden är ett forum för diskussion och beredning av KTH-övergripande utbildningsfrågor.

Sammansättning och mandatperiod

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter:

  • vicerektor med ansvar för utbildning (ordförande),
  • prodekanus (vice ordförande),
  • sju ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt samt
  • tre ledamöter som representerar studenterna.

Under mandatperioden 1 juli 2019 – 30 juni 2023 utgörs utbildningsnämnden av nedan personer.

Ordförande

Vice ordförande

Sofia Ritzén
Sofia Ritzén
dekanus/professor, dekanus, professor 087909182

Ledamöter

Maria Håkansson
Maria Håkansson
prefekt, universitetslektor 087909280
Elling W Jacobsen
Elling W Jacobsen
professor 087907325
Joakim Lilliesköld
Joakim Lilliesköld
universitetslektor 087906869

Vakans

Av utbildningsnämndens sju poster för ledamöter som har anställning tillsvidare som professor, lektor eller adjunkt är en vakant. 

Studentrepresentanter

Filip Axelsson, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Maja Rosén, chef för utbildningsinflytande (THS), utbildning@ths.kth.se

Doğa Gürgünoğlu, doktorandrepresentant (THS), edu@dr.kth.se

Operativa utskott

 Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär:

  • Grundutbildningsutskottet (GU)
  • Forskarutbildningsutskottet (FU)
  • Utbildningsadministrativa utskottet (UU)
Innehållsansvarig:Anna Carlstedt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-05