Till innehåll på sidan

Forskarutbildningsutskottet (FU)

Forskarutbildningsutskottet (FU, f.d. FA-möten) är ett av utbildningsnämndens (UN) tre underliggande och mer operativa organ.

Uppgifter

FU planerar, diskuterar och bereder frågor inom utbildning på forskarnivå. Ärenden lyfts på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel rektor eller utbildningsnämnden (UN).

Sammansättning

FU består av:

  • vicerektor för utbildning (ordförande),
  • FA från alla skolor (ersättare för respektive FA är vice FA eller skolans UA),
  • två studentrepresentanter.

Ordförande

Forskarutbildningsansvariga (FA)

ABE - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

EECS - Skolan för elektroteknik och datateknik

Håkan Hjalmarsson
Håkan Hjalmarsson
professor 087908464

ITM - Skolan för industriell teknik och management

CBH - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

SCI - Skolan för teknikvetenskap

Doktorandrepresentant

Jasmin Höglund Hellgren
Jasmin Höglund Hellgren
Education manager

FU var tidigare FA-möten

FA-möten var ett nätverk för samtliga skolors forskarutbildningsansvariga (FA) och studentrepresentant som leddes av prodekanus. Vicerektor för utbildning tog över ordförandeskapet vid sitt tillträde 2019-04-01.

Mer om Utbildningnämnden

Utbildningsnämnden  har utöver FU även två andra mer operativa utskott:

Grundutbildningsutskottet (GU)

Utbildningsadministrativa utskottet (UU)

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-11