Till innehåll på sidan

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen (FO) tillhandahåller stöd och samordnar universitetets ekonomiska redovisning, ekonomistyrning samt universitetets arbete med inköp och upphandling.

Ekonomiavdelningen bereder och samordnar universitetets betalningsflöde inklusive bank- och betallösningar.

Ekonomiavdelningen tillhandahåller stöd, bereder och samordnar det gemensamma verksamhetsstödets och SciLifeLab:s ekonomiska redovisning och ekonomistyrning.

Ekonomiavdelningen ska tillhandahålla stöd och samordna universitetets ekonomiska redovisning och ekonomistyrning. Ekonomichefen beslutar i frågor om universitetets rutiner för ekonomihantering och redovisning samt för tillämpning av ekonomiadministrativa föreskrifter för statlig verksamhet. Det innebär bland annat att avdelningen fastställer föreskrifter och rutiner för ekonomihantering och upphandling. Dessa publiceras på KTH:s internwebb för Ekonomi och Agresso samt Inköp och upphandling.

Ekonomiavdelningens uppgifter framgår av det gemensamma verksamhetsstödets arbets- och delegationsordning liksom ekonomichefens specifika beslutanderätter och vilka av dessa som går att vidaredelegera. Ansvaret för ekonomiavdelningens uppgifter fördelar sig på avdelningens fem grupper. Genom att besöka respektive grupps sida kan du hitta mer information om vilka dessa uppgifter är. Där hittar du även information om det är någon av ekonomichefens specifika beslutanderätter som vidaredelegerats.

Det här kan vi hjälpa dig med

Statlig redovisning

Internredovisning

Ekonomistyrning

Inbetalningar

Utbetalningar

Betalningslösningar

Rådgivning

Uppföljning

Riktlinjer

Lathundar

Rapporter

Upphandlingar

Upphandlingsjuridiskt stöd

Utbildningar

Vidmakthållande och vidareutveckling av KTH:s ekonomisystem, beställningssystem (e-handel) samt andra ekonomi- och upphandlingsrelaterade system.

Information och vägledning får du via följande länkar:

Kontakt

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9 och Drottning Kristinas väg 6, plan 3, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefonnr: 08-790 60 00

Funktionsmejladresser

controller@kth.se

ekonomi@kth.se

ekonomi-gvs@kth.se

fakturaservice@kth.se

kth-ehandel@kth.se

uppfoljning-upphandling@kth.se

upphandling@kth.se

Chef för Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens stabsfunktion

Medarbetare

Medarbetare inom Ekonomiavdelningen

Organisation

Under ekonomichefen, tillika avdelningschef, delas verksamheten in i fem grupper med vardera en gruppchef.

Inom ekonomiavdelningen finns också en biträdande ekonomichef.

Ekonomiavdelningen tillhör verksamhetsstödet på KTH .

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-06