Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internrevision

För information om internrevisionen

Internrevisionens webbsidor (KTH Intranät)

Kontakt

Besöksadress: ​Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Funktionsmejladress

internrevisionen@kth.se

Chef

KTH:s Internrevision

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Jonsson Magnus INTERNREVISOR +46 8 790 80 79
Ifvarsson Camilla INTERNREVISIONSCHEF +46 8 790 80 22
Lindencrona Maria INTERNREVISOR +46 8 790 84 23

Organisation

Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa tillhör verksamhetsstödet på KTH .