Till innehåll på sidan

Miljöutbildning för anställda på GVS

KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskap om och förståelse för KTH:s miljöarbete och betydande miljöpåverkan, samt specifik kompetens när detta krävs. Här hittar du miljörelaterade utbildningar för anställda.

Övriga utbildningar inom miljö- och hållbar utveckling på KTH

Miljöarbete på KTH och ISO 14001

Introduktion till miljöledningssystem, ISO14001 och KTH:s miljöarbete, 1 timme på svenska eller engelska. För att boka in ett tillfälle kontakta kth-miljo@kth.se

Inventerare i KLARA

Inventeringsverktyget i KLARA, utbildningstillfälle för alla inventerare både nya och de som inventerat tidigare. Utbildningen tar upp till exempel: hur man minskar risken för fel, hur man skapar kemikalieförteckningar, att söka efter kemikalier som kräver tillstånd, lagstiftning och dokumentation av kemikalier. Kontakt: Leif Svanblom leif@kth.se

KLARA risk assessment

To teach how to perform risk assessments in order to enhance chemical safety in laboratory work. What risks may you be exposed for in your work with chemicals? Why should you perform risk assessments? How is a risk assessment performed in KLARA? These and other important questions will be answered by this course.

LH215V - Lärande för hållbar utveckling

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Förkunskapskrav: LH201V Lärande och undervisning eller motsvarande. Kursen är avgiftsfri för KTH-anställda. Läs mer här

Systematiskt brandskyddsarbete

Grundkurs i brand - Svenska
Den grundläggande brandskyddskursen för alla anställda på KTH med information om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem. Du får också öva på att släcka en mindre brand med en handbrandsläckare.

Mer information om utbildning i systematiskt brandskyddsarbete finns .

VAd säger ISO14001?

Kompetens, utbildning och medvetenhet

Alla anställda liksom personer som arbetar på uppdrag av KTH ska göras medvetna om KTH:s miljöpolicy och miljöledningssystem och de miljöaspekter som relaterar till våra aktiviteter. Personer vars arbete skulle kunna inverkan på de betydande miljöaspekterna ska ha tillräcklig kompetens för att utföra sina uppgifter. Utbildningsbehovet ska också identifieras och tas hand om i aktuell utbildningsplan enligt rutin.