Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionsbeskrivningar

Inom förvaltningen och inom skolorna finns funktioner och roller med ansvar och befogenheter för att integrera miljö och hållbarhet i verksamheten kopplat till hållbarhetsmål, projektplaner eller rutiner.

Specifika funktioner med miljörelaterat ansvar

Funktioner med miljörelaterat ansvar kan t.ex. vara roller såsom IT-chef, säkerhetschef, upphandlingschef, travel manager, kemikalieansvariga, föreståndare för brandfarlig vara, ekonomichef och KLARA administratör m.fl. Dessa grupper har ansvar och befogenheter enligt funktionsbeskrivningar, rutiner och/eller delegationer.

Gällande roller och ansvar i miljöledningssystem se även Universitetsövergripande rutin för roller, ansvar och befogenheter i miljöledningssystemet