Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 1

  • Beslut om programledning för framtidens utbildning (V-2022-0716)

    Joakim Lilliesköld utses till programledare för Framtidens utbildning, med Anna Jerbrant och Gunnar Tibert som vice programledare. Utöver en kort bakgrund, beskriver ärendet programledningens huvudsakliga uppgifter, organisatoriska tillhörighet samt vilka som bör ingå i styrgrupperna. Beslutet fattades i november 2022 av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson efter föredragning av avdelningschef Fredrik Oldsjö.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09