Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 3

  • Datahanteringsplan

    Datahanteringsplaner (Data Management Plans, DMP) är en viktig komponent för en bra datahantering. Dessa ska beskriva datahanteringens livscykel, hur data samlas in, processas eller skapas inom ett Horisont 2020 projekt.

  • Skapa en datahanteringsplan med DMP online WS

    På denna workshop kommer vi att visa hur du kan använda tjänsten DMP online för att skapa din DHP.

  • Welcome to ZOOM-Workshop about DMP

    Welcome to learn more at a demo/workshop of the DMP-online tool and get practical support on how to create a data management plan.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09