Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Datahanteringsplan

Datahanteringsplaner (Data Management Plans, DMP) är en viktig komponent för en bra datahantering. Dessa ska beskriva datahanteringens livscykel, hur data samlas in, processas eller skapas inom ett Horisont 2020 projekt.

En datahanteringsplan ska säkerställa att data följer principerna som förkortas FAIR, vilket står för ”findable, accessible, interoperable and re-usable”. För att data ska vara möjliga att hitta, få access till, vara kompatibla samt återanvändbara bör en DMP innehålla information om:

  • Hantering av forskningsdata under projektet och efter projektets avslut
  • Vilka data som kommer att samlas in, processas eller nyskapas
  • Vilka metoder och standards som kommer att tillämpas
  • Om data kommer att delas/ göras tillgängliga eller
  • Hur data kommer att lagras och säkras (även efter projektets avslut)

En DMP krävs för alla projekt som deltar i den förlängda piloten Open Research Data (ORD), såvida de inte väljer att avstå från medverkan i ORD piloten. De projekt som väljer att inte dela uppmuntras ändå att frivilligt skicka in en DMP.

Läs mer: H2020 Online Manual

Mer information om vilket stöd du kan få på KTH kring datahanteringsplaner

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata