Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kommunikation och spridning

Aktiviteter för kommunikation och spridning av forskningsresultat ska finnas med som en del av en forskningsansökan (antingen som ett speciellt avsnitt för kommunikation eller genom att de ingår i ett annat så kallat work package).

Aktiviteterna tas i beaktande vid utvärderingen av kriteriet om ”impact”, det vill säga relevans och genomslag i samhället. En heltäckande plan för kommunikation och spridning ska ange tydliga mål, anpassade till olika relevanta målgrupper, samt beskrivningar av varje enskild aktivitet samt när de ska genomföras.

Definitioner

Kommunikation

Med Kommunikation avses strategiska och riktade åtgärder för att marknadsföra projektet och dess resultat till ett flertal målgrupper, inklusive media och allmänhet, och om möjligt engagera mottagare att interagera. Målet är att nå ut till samhället i stort och i synnerhet till vissa målgrupper och visa hur EU:s forskningsfinansiering bidrar till att hantera stora samhällsutmaningar.

Spridning

Med Spridning(dissemination) avses en publik annonsering av forskningsresultat i någon form. På samma sätt som en affärsidkare försöker locka till sig kunder med hjälp av annonsering så handlar det om att marknadsföra och skapa kännedom om projektet.

Det kan leda till att flera olika målgrupper (forskarkollegor, näringsliv och andra kommersiella aktörer, beslutsfattare med flera) känner till forskningsresultaten på ett riktat sätt vilket gör det möjligt för dem att använda resultaten i sitt eget arbete. Denna process måste planeras och organiseras i början av varje projekt, oftast i det som kallas ”dissemination plan”.

Värdeskapande

Värdeskapande(exploitation) är användningen av resultaten under eller efter projektets implementering. Det kan vara för kommersiella ändamål men även för att förbättra policyarbete samt för att hantera ekonomiska och samhälleliga utmaningar. Läs mer om värdeskapande på KTH:s sidor .

Det finns ofta överlapp mellan spridning, värdeskapande och kommunikation, särskilt för projekt med resultat som är marknadsnära.

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata