Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)

Det är viktigt att de offentliga resurser och ansträngningar som avsätts för forskning inom EU också omsätts i socio-ekonomiska fördelar för EU:s medborgare. Därför är det ett krav inom H2020 att de som får finansiering åtar sig att sprida och skapa värde av sina projektresultat samt skydda sina intellektuella tillgångar (IP).

Såväl Värdeskapande (Exploitation) som Immaterialrätt (IP) samt kommunikation och spridning, är aspekter som är viktiga komponenter i utvärderingen av kriteriet ”impact”. Läs mer om Impact på KTH:s sidor.

Värdeskapande

Värdeskapande (exploitation) är användningen av resultaten under eller efter projektets implementering. Det kan vara för kommersiella ändamål men även för att förbättra policyarbete samt för att hantera ekonomiska och samhälleliga utmaningar.

IP

Inom H2020-finansierade forsknings- och innovationsprojekt spelar Immaterialrätt (IP) en väsentlig roll genom hela projektets livscykel. En väl genomtänkt hantering av de intellektuella tillgångarna ökar chanserna för ett effektivt värdeskapande av forskningsresultaten och därmed är det praxis att beskriva hur detta ska ske i beskrivningen av hur resultaten ska leda till att skapa värden. Detta hjälper deltagarna att visa på effektiviteten av sina insatser och samtidigt maximera den samhälleliga relevansen och genomslaget av det föreslagna projektet.

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata