Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universitetsalliansen: Stockholm trios Brysselrepresentation

Stockholm trio finns på plats i Bryssel med kontorsplats i Stockholmsregionens EU-kontorslokaler. Trions Brysselrepresentation består av två personer i Bryssel och en Stockholmsbaserad representant vardera från de tre universiteten, för att säkerställa effektiv kommunikation inom universiteten.

Sedan 2019 ingår Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i universitetsalliansen Stockholm trio. Syftet är att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att öka Stockholm trios synlighet i Europa och att genom proaktivt påverkansarbete främja lärosätenas deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, innovations- och utbildningsprogram. Ett annat viktigt syfte är att bidra till europeisk policy inom områdena forskning, innovation och utbildning.

Brysselkontoret bemannas av två policyhandläggare (Policy Officers), samt en forskningsrådgivare per lärosäte i Stockholm.

Kontakt

Dan Andrée , specialist för Stockholm trio i Bryssel.

Jenny Wanselius , Brysselkontorets representant på KTH.

Stockholm trio

Sedan 2019 ingår Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Om Stockholm trio