Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förbered din forskningsansökan

En bra ansökan handlar om mer än bara utmärkt forskning. Ansökan bör också ta hänsyn till frågor som etik, jämlikhet, datahantering samt resultatens genomslag och samhällsrelevans. Dessa spelar roll även efter att ditt projekt är avslutat. Nedan följer en lista över några av de vanligaste frågorna som du kommer i kontakt med under förberedelserna av din forskningsansökan.

Du kan hitta mer information på EU kommissionens sida med H2020 Online Manual 

Om du behöver mer stöd kring frågorna, kontakta forskningsrådgivare på Research Support Office

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata