Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämställdhet

Jämställdhet måste beaktas i forskningsförslag på två nivåer:

  1. Könsbalans i forskargrupper och
  2. Könsdimension i forsknings- och innovationsinnehåll.

I följande vägledningsblad hittar du information om hur du ska gå tillväga för att inkludera könsdimensionen i ditt förslag KTH guide jämställdhet (pdf 68 kB)

För ytterligare information, , anordnat av Samverkanskompetens på RSO.

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata