Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

TRL - Technology Readiness Levels

Technology Readiness Levels (TRLs) är indikatorer på mognadsgraden av en viss teknologi. Mätsystemet och skalan ger en gemensam referensram för att förstå vilken nivå en teknisk lösning har utifrån hela innovationskedjan. Det finns nio graderingar på skalan, TRL 1 är lägst och TRL 9 är högst.

Hur TRL används i Horizon 2020 Work Programmes och utlysningar av forskningsansökningar anges för varje ämne i respektive ämnesbeskrivning.  

En heltäckande beskrivning av TRL finns i Annex G of the General Annexes (pdf 787 kB)  tillhörande Work Programme 2016/17

Bild på barometer för TRL, en mätsticka med siffran 9 högst upp som är grön, ner till siffran 1, röd

TRL-skalan defineras enligt följande:

TRL 9 – Systemet beprövat i operationell miljö (konkurrenskraftig tillverkning gällande KETs)

TRL 8 – systemet komplett och bekräftat

TRL 7 – systemprototyp demonstrerad i operationell miljö 

TRL 6 – teknologin demonstrerad i relevanta miljö (industriella sammanhang för KETs) 

TRL 5 – teknologi validerad i relevant miljö (industriella sammanhang för KETs ) 

TRL 4 – teknologin bekräftad i lab

TRL 3 – experimental proof of concept

TRL 2 – teknologikoncept finns formulerat

TRL 1 – basforskning

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata