Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppna forskningsdata

På engelska används termen open access och kan definieras som “praktiken att tillhandahålla tillgång online till vetenskaplig information som är utan kostnad för den som tar del av den”. Det finns många fördelar med att dela forskningsdata, men det finns också en hel del saker att tänka på innan data delas.

I relation till forskning och innovation avser open access vanligtvis tillgång till vetenskaplig information eller forskningsresultat inom två huvudsakliga kategorier:  

  • Vetenskapliga forskningsartiklar som har granskats av andra forskare (peer-reviewed, primarily published in academic journals)
  • Forskningsdata

Läs mer om att publicera och dela forskningsdata

Läs mer i H2020 Online Manual  

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata