Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samhällsrelevans och genomslag (Impact)

Ansökningsmallen för Horizon 2020 projekt är indelad i tre sektioner: Excellence, Impact och Implementation. Sökande måste hantera dessa tre delar detaljerat.

Till skillnad från delarna som rör Vetenskaplig kvalitet (Excellence) och Implementering (Implementation) så kan delen om Samhällsrelevans och genomslag (Impact) vara svårare att formulera. Trots att instruktionerna är detaljerade i utlysningstexten och ansökningsmallen så kan det vara svårt att veta vilka förväntningar som avses.

Tre viktiga aspekter att beakta från start

Det finns åtminstone tre viktiga aspekter som du bör beakta redan i början av en Horizon 2020 ansökan som ska leda till samhällelig relevans och genomslag, enligt Mark S. Reed :

  • Mätbara mål (av “impact”), även mål utöver de som nämns i ansökan, som du kan mäta och utvärdera
  • Väldefinierade målgrupper/intressenter
  • En trovärdig “impact plan” som kan tillämpas för respektive intressent / målgrupp

Se mer under Kommunikation och Spridning  samt Värdeskapande och Immaterialrätt  som har viktiga delar för sektionen om Samhällsrelevans och genomslag (Impact).

Läs mer om Impact på 

Datahanteringsplan
Etik
Jämställdhet
Kommunikation och spridning
Samhällsrelevans och genomslag (Impact)
TRL - Technology Readiness Levels
Värdeskapande (Exploitation) och Immaterialrätt (IP)
Öppna forskningsdata